Slovenija med Nemčijo in Italijo (1848-1968)

Avtorji

  • Janko Pleterski

Ključne besede:

Slovenija, Nemčija, Italija, mednarodni odnosi, zunanja politika

Povzetek

Prispevek je strnjen pogled na državne in transdržavne položaje, ki so jih doživeli Slovenci oz. Slovenija, razumevajoč sebe kot celoto. Sega od revolucijskega leta 1848, ko je bil postavljen slovenski državnopolitični program avtonomne Slovenije v njenem celotnem etničnem (jezikovnem) obsegu, prek meddržavnih delitev tega ozemlja v letih 1866, 1920, 1941, do pozicije republike Slovenije v okviru jugoslovanske socialistične federacije in določitve njenih meja z Italijo in potrditve tistih z Avstrijo v letih 1947 in 1955. Vloga Slovenije v okviru Jugoslavije je bila občutna pri postavljanju odnosov z Italijo in Avstrijo. V sklopu jugoslovanske politika je bila Slovenija že zgodaj zagovornik odpiranja državnih meja za promet ljudi in blaga in kmalu je postala tudi pogodbena nosilka pomembnih med-državnih regionalnih kooperacij s sosedi, a tudi z Zvezno republiko Nemčijo. Spričo liberalnejših razmer na mejah Slovenije, ko tu že več kot četrt stoletja ni bilo zidu, niti zdaleč podobnega berlinskemu, so dolgoletni živi stiki Slovenije in Slovencev s sosedi v preostoru med Italijo in Nemčijo pri tem imeli izjemno pomembno vlogo, tudi glede notranje demokratizacije.

Prenosi

Objavljeno

2000-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>