O volji po nacionalni suverenosti

(Ob sedemdesetletnici razprave o nacionalnem vprašanju v KSJ leta 1923)

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Komunistična partija Jugoslavije, nacionalno vprašanje, unitarizem, centralizem, federalizem, samoodločba, 1923, Neodvisna delavska stranka Jugoslavije

Povzetek

V zapisu predstavlja avtor široko teoretsko-politično razpravo, ki je o nacionalnem vprašanju potekala v glasilih legalne Neodvisne delavske stranke Jugoslavije od maja do decembra 1923. Opozarja, da je KSJ na osnovi te razprave opustila svoje prvotno unitaristično in centralistično stališče v nacionalnem vprašanju ter oblikovala svoj nov, jugoslovansko stvarnost priznavajoči nacionalni program. Ta program je terjal pravico samoodločbe vsakega jugoslovanskega naroda posebej, v vprašanju državne ureditve pa je odločno podpiral federativni državnopravni princip. Program je sprejela III. državna konferenca KSJ, januarja 1924 v Beogradu, na kateri je bila opredeljena skorajda vsa kasnejša narodna politika KSJ (ZKJ).

Prenosi

Objavljeno

1993-01-01

Številka

Rubrika

Zapisi

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 3 4 5 6 7 8