Vloga in značaj Osvobodilne fronte slovenskega naroda

Avtorji

  • Vida Deželak Barič Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Osvobodilna fronta slovenskega naroda, OF, Komunistična partija Slovenije, KPS, revolucija, odpor, narodnoosvobodilni boj

Povzetek

Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF) je bila ustanovljena 26. aprila 1941 na izhodiščih predhodnega povezovanja komunistov z levičarskimi skupinami iz liberalnega in katoliškega tabora ter kulturniških krogov. Bila je izraz uporniškega razpoloženja Slovencev, katerega najbolj skrajni izraz je bil oborožen upor okupatorju. OF je imela značaj političnega in vojaškega gibanja. Njen idejnopolitični koncept do napada Nemčije na Sovjetsko zvezo je označevalo nasprotovanje vsem imperializmom in pričakovanje nastopa revolucionarne situacije, po tem datumu pa po navodilih Kominterne protiokupatorski narodnoosvobodilni boj. Ta je vseskozi vseboval tudi socialno vsebino. V OF je imela od vsega začetka odločujočo vlogo Komunistična partija Slovenije, ki je predstavljala tudi organizacijsko hrbtenico OF, le-ta pa je povratno krepila organizacijo komunistov.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>