Jurij Perovšek, Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918-1929)

Avtorji

  • Ervin Dolenc Inštitut za novejšo zgodovino

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Ocene in poročila