Vloga katolištva in Cerkve pri slovenskih liberalcih (1890-1918)

Avtorji

  • Zvonko Bergant Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Ključne besede:

liberalizem, katolicizem, ideologija, politične stranke, Slovenija

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava odnos slovenskih liberalcev do katoliške vere in katoliške cerkve. Čeprav so slovenski liberalci ostali zavezani katoliški veri, so jih njihovo liberalno gledanje na vero in Cerkev - zlasti na njuno družbeno-politično razsežnost - in osebne ambicije pripeljale do ostrih napadov na Cerkev in njeno vodstvo na Slovenskem. Ti napadi so bili razumljivi, kolikor sta Cerkev in katoliški tabor skušala svoje politične cilje doseči z izrabo različnih t.i. nadnaravnih sredstev oziroma zahtevala zase določene privilegije zaradi njihovega božjega ustanovitelja in lastnih višjih ciljev. Neupravičeni pa so bili, kolikor sta skušala uveljaviti svoja idejno-politična načela prek političnega, socialnega in drugega delo-vanja med slovenskim narodom. Kljub poznavanju in priznavanju razlike med omenjenima oblikama delovanja, je bilo nasprotovanje Cerkvi in njenemu (družbeno-političnemu) de-lovanju ena temeljnih značilnosti slovenskega klasičnega liberalizma oziroma njegovih pred-stavnikov.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave