Vloga ekonomskih procesov v evropskih integracijah in dezintegracijah

Avtorji

  • Dušan Nećak Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, SI-1000

Ključne besede:

integracije, dezintegracije, gospodarstvo, Evropa, Evropska skupnost

Povzetek

V razpravi avtor obravnava genezo ekonomskih in političnih integracij v Evropi po drugi svetovni vojni. Po pojasnitvi izhodiščnih razmer in razlogov preide na obravnavo konkretnih oblik povezovanja v evropskih okvirih, s posebnim poudarkom na ekonomskih in socialnih vidikih.

Prenosi

Objavljeno

2002-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>