Jugoslovanska nacionalna stranka in vprašanje slovenske banovine 1939-1941

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Banovina Slovenija, Jugoslovanska nacionalna stranka, liberalizem, nacionalni integralizem, unitarizem, kulturni boj

Povzetek

Jugoslovanska nacionalna stranka (JNS) je gledala na oblikovanje slovenske banovine, ki naj bi bila oblikovana po zgledu Banovine Hrvaške, hrvaške državnopravne enote v Kraljevini Jugoslaviji, vzpostavljene 16. avgusta 1939, skrajno zadržano. Temelječ na ideji jugoslovanskega nacionalnega integralizma, enotnega gospodarskega prostora in "višjega državnega in nacionalnega stališča", bi JNS soglašala le z rešitvijo, da bi uvedbo (omejenih) pokrajinskih avtonomij pogojevala močna povezovalna vloga jugoslovanske države. JNS je vprašanje slovenske banovine presojala z vidika čim večjega ohranjanja unitarističnega načela, to pa je bilo merilo, pri katerem je v letih 1939-1941 vztrajala tudi v ocenjevanju drugih vprašanj slovenskega idejnopolitičnega, narodnokulturnega in socialnogospodarskega razvoja.

Prenosi

Objavljeno

2002-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>