Finis Austriae et Hungariae

(Razpad Habsburške monarhije in oblikovanje nasledstvenih držav - Republike Češkoslovaške in Kraljevine SHS)

Avtorji

  • Jure Gašparič Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenci, Slovaki, habsburška monarhija, Kraljevina SHS, Češkoslovaška, politika, 1918

Povzetek

V prispevku avtor primerjalno obravnava usodo dveh srednjeevropskih narodov - Slovakov in Slovencev, ki sta po zlomu Avstro-Ogrske zaživela v novi politični stvarnosti dveh novih držav ter se srečevala s podobnimi vprašanji. Vključevanje v novi politični in gospodarski prostor leta 1918, ki je obetal več kot avstro-ogrski, je porajalo mnoge težave. Na podlagi slovenskih in slovaških virov tako avtor prikaže politično ločitev od donavske monarhije in opozori na položaj obeh narodov v novih državah - v Kraljevini SHS in v prvi Republiki Češkoslovaški.

Prenosi

Objavljeno

2002-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>