Predvolilni gospodarski program koalicije Demos

Avtorji

  • Blaž Babič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, politične stranke, volitve, gospodarski programi, Demos, Skupščina Republike Slovenije

Povzetek

Razprava obravnava gospodarske programe, s katerimi so stranke koalicije Demos (Demokratična opozicija Slovenije) nastopile na volitvah aprila 1990, ko so volilni upravičenci v Sloveniji prvič po drugi svetovni vojni izbirali med različnimi strankami in njihovimi programi. Avtor predstavi gospodarske in politične razmere tik pred volitvami. Največ pozornosti namenja Demosovemu gospodarskemu programu kot tudi programom, s katerimi so stranke koalicije Demos samostojno nastopile na volitvah v družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije. Sklene pa z vprašanjema: "Koliko so gospodarski programi dejansko vplivali na izid volitev?" in "Katere izmed napovedanih sprememb na področju gospodarstva so bile v času, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije, sploh izvedljive oziroma katere so predvidevale preureditev odnosov med republikami, bodisi v obliki konfederacije bodisi osamosvojitve Republike Slovenije?"

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Številka

Rubrika

Razprave