Politična tranzicija in vprašanje vrednostnih sistemov pri Slovencih po letu 1990

Avtorji

  • Blaž Babič Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, vrednote, vrednostni sistemi, tranzicija, družbene norme, kriza vrednot, družbena kriza

Povzetek

Razprava obravnava vprašanje sprememb vrednostnih sistemov pri Slovencih v času politične, gospodarske in družbene tranzicije po letu 1990. Avtor najprej opredeli vrednote kot verovanja in prepričanja, ki so tesno povezana s čustvi in ki posameznikom služijo kot kriteriji za izbiranje in ocenjevanje dejanj, dogodkov, politike, ljudi, institucij in njihovo uvrščanje med dobre ali slabe, med zakonite ali nezakonite, med vredne ali nevredne zaupanja. Največ pozornosti namenja vprašanju trenutne družbene krize v Sloveniji in zavrne mnenje, da je vzrok za omenjeno krizo v spremembi vrednostnih sistemov pri Slovencih oziroma v krizi vrednot. Ugotavlja, da se vrednostni sistemi pri Slovencih po letu 1990 niso bistveno spremenili, saj rezultati Mednarodne raziskave vrednot, Evropske raziskave vrednot in Svetovne raziskave vrednot, ki so v letih 1992, 1995, 1999 in 2005 potekale v okviru projekta Slovensko javno mnenje, niso pokazali bistvenih premikov med pomembnostjo, ki jo posamezniki znotraj svojega vrednostnega sistema, pripisujejo določenim vrednotam.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave