Vključevanje ozemlja Slovaške in Slovenije v gospodarski prostor novih držav leta 1918

Avtorji

  • Jure Gašparič Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenci, Slovaki, Kraljevina SHS, Češkoslovaška, gospodarstvo, gospodarska politika, narodno gospodarstvo

Povzetek

Prispevek obravnava proces slovenskega in slovaškega vključevanja v novi politični in gospodarski prostor leta 1918, po razpadu avstro-ogrske monarhije. Avtor se pri tem posveti problemom gospodarske narave, ki so temeljili na dejstvu, da sta tako Češkoslovaška kot Kraljevina SHS nastali z združitvijo enot iz različnih kulturnih, političnih in gospodarskih okolij. Na podlagi slovenskih in slovaških virov tako prikaže gospodarski položaj Slovenije in Slovaške ob koncu Avstro-Ogrske, transportne težave na trgih obeh novonastalih držav ter probleme, povezane z neizenačeno davčno politiko in oblikovanjem nove valute. Razpravo zaključi predstavitev dveh osnovnih narodnogospodarskih usmeritev (avtonomistične in centralistične), ki sta se kot odgovor na gospodarske probleme oblikovali tako v Sloveniji kot na Slovaškem.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>