Novija istoriografija (1990-2003) o Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata

Avtorji

  • Boro Bronza

Ključne besede:

historiografija, Bosna in Hercegovina, 1918-1941, komunizem, nacionalizem, demokracija

Povzetek

Val demokratskih sprememb ob koncu osemdesetih in ob začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja v Bosni in Hercegovini ni privedel do liberalizacije in demokratizacije zgodovinopisja, ampak do razpihovanja nacionalističnih teženj. Vojna med 1992. in 1995. letom je vulgarizirala procese, ki so se začeli nekaj let prej. Posledica vsega tega je bilo grozljivo razvrednotenje dosežkov zgodovinopisja. Gledanje na obdobje med dvema svetovnima vojnama (1918-1941) v novonastalih okoliščinah ni bilo nobena izjema. Tako je tudi njegova temeljna značilnost raznolikost v pristopu, ki se pretežno prelamlja skozi prizmo etničnega (političnega) vidika. Med ključnimi problemi, s katerimi so se zgodovinarji ukvarjali v zadnjih letih sta bili vprašanje navzočnosti demokratičnih ustanov v Bosni in Hercegovine in zlasti vprašanje obstoja državno-pravne kontinuitete Bosne in Hercegovine v obravnavanem času med obema vojnama. Žal do reševanja bistvenih vprašanj ni prišlo, kot tudi ne do določenih razvojnih sprememb v metodološkem pristopu k tematiki. Tako zaželjena interdisciplinarnost se je pojavljala zgolj občasno.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-01