Poslanske plače v prvi Jugoslaviji

Avtorji

  • Jure Gašparič Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

narodna skupščina, Kraljevina SHS/Jugoslavija, senat, banski svet, oblastna skupščina, parlament, poslanec, plača, dnevnica, dieta

Povzetek

Avtor v razpravi analizira problematiko poslanskih plač v času prve jugoslovanske države, pri čemer obravnava tako prejemke članov narodne skupščine in senata kot izplačila članom Banskega sveta in oblastnih skupščin. V prvem delu se posveča samemu sistemu plačevanja poslancev in njegovi genezi od druge polovice 19. stoletja naprej, v drugem delu pa razčlenjuje značaj in konkretno vlogo poslančeve plače oz. dnevnice. Ob tem ugotavlja, da je bila ureditev poslanskih plač v sistemskem smislu spodobno urejena. Tudi znesek, ki so ga poslanci prejemali, ni bil majhen, čeprav je marsikateri poslanec sodil drugače in si na različne vprašljive načine prizadeval zaslužiti več.

Prenosi

Objavljeno

2008-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>