Vloga varnostno obveščevalnih organov partizanskega gibanja v partizanskem sodstvu

Smrt ali usmrtitev

Avtorji

  • Tadeja Tominšek Čehulić Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, druga svetovna vojna, revolucionarno nasilje, VOS OF, OZNA, partizansko sodstvo, kaznovalna politika

Povzetek

Naraščajoče okupatorsko nasilje, odpor proti njemu in notranji spopad slovenskega partizanskega (revolucionarnega) in protipartizanskega (protirevolucionarnega) tabora je okvir članka, ki obravnava delovanje in značaj partizanskega sodstva v času druge svetovne vojne in tudi vpliv Varnostno-obveščevalne službe OF in njenih naslednic nanj. Njihovo delovanje je izrazito določala vloga KPS v partizanskem gibanju, saj je ta VOS in njeno naslednico OZNO uporabljala tudi kot sredstvo za načrtovani prevzem oblasti.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave