Srečanje dr. Antona Korošca in ing. Dragotina Gustinčiča novembra 1918 v Ženevi

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Kraljevina SHS, politična zgodovina, železničarji, stavke, demokracija, delavsko gibanje, komunisti

Povzetek

O jugoslovanski državni združitvi 1. decembra 1918 in političnem ter državnopravnem procesu, ki je po koncu prve svetovne vojne vodil k njej, je bilo v slovenskem in (nekdanjem) jugoslovanskem zgodovinopisju objavljeno precej tehtnih obravnav. Ključne značilnosti oblikovanja prve jugoslovanske države so dobro
poznane, zato je gotovo dobrodošlo, če se ponudi priložnost dodatno osvetliti posamezne vidike iz jugoslovanskega združitvenega procesa leta 1918. Eno od njih je tudi dejstvo, da je med bivanjem v Švici, kjer je od 6. do 9. novembra 1918 v Ženevi potekala konferenca o jugoslovanski združitvi, predsednik Narodnega
Vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov v Zagrebu (Narodno Vijeće), vrhovnega organa oblasti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS), dr. Anton Korošec, zagovarjal združitev v novo državo na enakopravni podlagi, to je na podlagi načela narodnosti in pravice narodov do samoodločbe.

Prenosi

Objavljeno

2010-01-01

Številka

Rubrika

Historična dokumentacija

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>