Ženske v vojni in o véliki vojni

Avtorji

  • Marta Verginella Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.55.2.03

Ključne besede:

First world war, women, history of gender, autobiographical sources, intellectuals

Povzetek

WOMEN IN WAR AND THEIR OUTLOOK ON THE GREAT WAR

The article focuses on the impacts of World War I on the gender relations. Did the war bring more freedom, easier labour market access and greater role of women in the society, as the duties and obligations of women increased along with men’s general mobilisation? The panoramic overview of the most referential existing studies comes to a conclusion that there is no unequivocal explanation. The Great War indeed offered new opportunities for women’s activities in many places around Europe, including the Slovenian lands, whereas political and administrative powers often tried to prevent the more radical changes of gender roles in the society.

Biografija avtorja

  • Marta Verginella, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
    dr. prof.

Literatura

• Braybon, Gail. Women Workers in the First World War: The British Experience. London: Croom Helm; Totowa, N.J.: Barnes & Noble, 1981.

• Bader-Zaar, Birgitta; Hämmerle Christa; Überegger Oswald, ur. Gender and the First World War Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014.

• Braybon, Gail in Summerfield, Penny. Out of the Cage: Women's Experiences in Two World Wars. London: Methuen (Pandora Press), 1987.

• Collins Weitz, Margareth; Jenson, Jane; Michel, Sonya; Randolph Higonnet, Margaret, ur. Behind the Lines: Gender and the Two World Wars. New Haven; London: Yale University Press, 1987.

• Daniel, Ute. Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft: Beruf, Familie und Politik im Ersten Weltkrieg. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1989.

• Darrow, Margaret H.. French Women and the First World War: War Stories of the Home Front. New York: Bloomsbury Academic, 2000.

• Davis, Belinda J.. Home Fires Burning: Food, Politics and Everyday Life in World War I Berlin. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.

• Drev, Miriam. »Alma Karlin: nemško-slovenska pisateljica, poliglotka in raziskovalka eksotičnih tujih svetov.« V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur. Alenka Šelih, 234-237. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2012.

• Drev, Miriam. »Ilka Vašte : pisateljica, ki je slovensko preteklost prestavila v povesti iz davnih dni.« V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur: Alenka Šelih, 266-269. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2012.

• Fabi, Lucio. Trieste 1914–1918. Una città in guerra. Trst: MGS Press, 1996.

• Gombač, Boris. »Slovenska politika v Trstu pred prvo svetovno vojno.« V Zgodovinski časopis 33 (1979): 246-261.

• Gombač, Metka. »Pavla Hočevar (1889–1972): učiteljica, publicistka, feministka.« V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur: Alenka Šelih, 229-233. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2012.

• Healy, Maureen. Vienna and the Fall of the Habsburg Empire: Total War and Everyday Life in World War I. New York: Cambridge University Press, 2004.

• Higonnet, Margaret, ur. Lines of Fire: Women Writers of World War I. New York: Plume, 1999.

• Hobsbawm, Eric J.. La fine della cultura. Saggio su un secolo in crisi d'identità. Milano: Rizzoli 2013.

• Hočevar, Pavla. Pot se vije: spomini. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1969.

• Holmes, Richard, ur. The Oxford companion to military history. Oxford: Oxford University Press, 2001.

• Hoock-Demarle, Marie-Claire. »Leggere e scrivere in Germania.« V Storia delle donne. L’Ottocento, ur: Geneviève Fraisse in Michelle Perrot, 246–270. Bari-Rim: Laterza, 1991.

• Karlin, Alma. Sama: iz otroštva in mladosti. Celje: In lingua, 2010.

• Klabjan, Borut. »Od Trsta do Sarajeva in nazaj. Dinastična lojalnost in nacionalna pripadnost v Habsburškem Trstu na predvečer vojne.« V Acta Histriae 21 (2013): 749-772.

• Kmet, Marija. Moja Pota. Groblje: Misijonska tiskarna, 1933.

• Kravos, Bogomila; Kravos, Marko; Merkù, Pavle; Pahor, Milan; Pozzetto, Marco; Volk, Sandi. Narodni dom v Trstu 1904–1920. Trst: Devin, 1995.

• Lukan, Walter. »Zgodovinopisje o prvi svetovni vojni.« V Velika vojna in Slovenci: 1914–1918, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst, 16-34. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

• Marwick, Arthur. The Deluge: British Society and the First World War. London: Macmillan, 1965.

• Mihurko Poniž, Katja. »Marija Kmet: avtorica depresivne proze, ki se je reševala z vero in verjetno utihnila zaradi strogih kritik.« V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur. Alenka Šelih, 243-246. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2012.

• Nadlišek Bartol, Marica. Na Obali: kratka proza. Trst: ZTT - EST, 2005.

• Pirjevec, Marija. »Ivan Cankar in Trst.« V Jezik in slovstvo 22 (1976): 65-71.

• Pušavec, Marijan. »Urednikov predgovor.« V Sama: iz otroštva in mladosti, 3. Celje: In lingua, 2010.

• Rigler, Edith. Frauenleitbild und Frauenarbeit in Österreich vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg (R. Oldenbourg Verlag, 1976).

• Scardino Belzer, Allison. Women and the Great War: Femininity Under Fire in Italy. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

• Simonton, Deborah, ur. The Routledge History of Women in Europe since 1700. London in New York: Routledge, 2007.

• Slapšak, Svetlana. »Potovanje pred pisanjem: avtobiografija Alme Karlin.« V Sama: iz otroštva in mladosti, 308-317. Celje: In lingua, 2010.

• Svoljšak, Petra. »Slovenske begunske družine v prvi svetovni vojni. Korespondenca begunske družine.« V Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe, ur. Maja Godina Golja, 11-25. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

• Svoljšak, Petra. Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1991.

• Thébaud, Françoise. »Donne e identità di genere.« V La prima guerra mondiale, ur. Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean Jacques Becker, Antonio Gibelli, 35-48. Torino, Einaudi, 2007.

• Thébaud, François. »La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?.« V Storia delle donne, Il Novecento, ur. François Thébaud, 25-90. Roma; Bari: Editori Laterza, 2007.

• Thébault, Françoise. Les femmes au temps de la guerre de 14. Paris: Payot, 2013.

• Thébaud, François, ur. A history of women in the West. 5, Toward a cultural identity in the twentieth century. Cambridge; London: Harvard University Press, The Belknap Press, 1996.

• Thom, Deborah. »Women and Work in Wartime Britain.« V The upheaval of war. Family, Work and Welfare, ur. Richard Wall in Jay Winter, 297-326. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

• Tylee, Claire M.. The Great War and Women's Consciousness: Images of Militarism and Womanhood in Women's Writings, 1914–1964. London: Macmillan, 1990.

• Vašte, Ilka. Podobe iz mojega življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964.

• Verginella, Marta. »Marica Nadlišek, por. Bartol (1867–1940) : urednica Slovenke, prvega slovenskega ženskega lista, učiteljica, pisateljica, publicistka, prevajalka.« V Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur: Alenka Šelih, 139-141. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2012.

• Verginella, Marta. Ženska obrobja. Ljubljana: Delta, 2006.

• Wakounig, Marija. »Ženske v prvi svetovni vojni.« V Soška fronta 1916-1917. Kultura spominjanja, ur. Vincenc Rajšp, 43-50. Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut in Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Arhivski viri:

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici = PANG

• PANG 1018, Družina Gerbec, t. e. 23.

Narodna in univerzitetna knjižnica = NUK

• NUK, Rokopisni oddelek Ms 1175, BARTOL - NADLIŠEK, Marica.

• NUK, Rokopisni oddelek Ms 1113, KVEDER, Zofka.

• NUK, Rokopisni oddelek, Ms 1872, KARLIN, Alma.

• NUK, Rokopisni oddelek Ms 1906, PRUNK, Ljudmila.

Časopisni viri:

• Marija Kmetova, »O počitnicah na Dolenjskem,« Slovenski narod, 1. december 1916.

Objavljeno

2015-10-20

Številka

Rubrika

Razprave