The Refugee Experience of the Population of the Banjšice Plateau in 1917 and 1918

  • Robert Devetak Univerza v Novi Gorici
Keywords: refugees, Isonzo Front, World War I, Banjšice Plateau

Abstract

Based on newspaper and archival sources, the contribution focuses on the refugee experience of the civilian population of the Banjšice Plateau in 1917 and 1918. In spite of ten Italian offensives and the bombardment of the area that began soon after the Italian declaration of war against Austria-Hungary in May 1915 and lasted several months, the civilian population persevered in their homes and co-existed with the Austro-Hungarian Army in close vicinity of the defensive positions or in the immediate hinterlands. The situation changed during the eleventh offensive, when the Italian Army managed to occupy the western part of the Plateau, forcing the civilian population to retreat. Most of these people were refugees only for a bit longer than half a year and spent their exile in the Cerkno Hills and in the Idrija area as well as in the central and southeast Carniola. Their retreat was subject to severe shortage and adaptation to the new environment that had in most cases been ill-equipped for the arrival of several thousand people – mostly women, children, and the elderly.

References

Arhivski viri

ACAG, Archivio Arcidiocesi di Gorizia:

ACAG, Serie Arhivescovi, Sottoserie Sedej.

PANG, Pokrajinski arhiv Nova Gorica:

SI PANG 26, Občina Avče.

Časopisni viri

Domovina, 1918.

Naprej, 1917.

Slovenec, 1916–1918.

Slovenski narod, 1917.

Učiteljski tovariš, 1917.

Literatura

Devetak, Robert. »Avče med prvo svetovno vojno: izkušnje civilnega prebivalstva.« V: Zahodna Banjška planota skozi čas: o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote: krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče, ur. Danila Zuljan Kumar in Mojca Perkon Kofol, 181–211. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS, 2018.

Devetak, Robert. »"Razkropljeni smo v širni svet, naš sled je vroča solza in bolest..." Izkušnja prve svetovne vojne civilnega prebivalstva iz sodnega okraja Kanal.« Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja, št. 37/38 (2015): 323–38.

Fortunat Černilogar, Damijana. »Materialne ostaline soške fronte na Tolminskem.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 42, št. 1 (1994): 59–63.

Galić, Lovro in Branko Marušič. Tolminsko mostišče I. Tolmin: Tolminski muzej, 2005.

Gatrell, Peter in Philippe Nivet. »Refugees and Exiles.« V: The Cambridge History of the First World War. Vol. 3, Civil Society, ur. Jay Winter, 186–215. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2014.

Guštin, Damijan. »Soška fronta in njeno slovensko zaledje.« V: Velika vojna in Slovenci: 1914–1918, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst, 62–74. Ljubljana: Slovenska matica, 2005.

Kosi, Jernej. »Evakuacija, beg in namestitev goriško-gradiškega civilnega prebivalstva v avstrijskem zaledju po odprtju Soške fronte: med brezhibno pripravljenimi načrti in njihovo kaotično izvedbo.« V: Begunci: slovenski begunci s soške fronte: zbornik, ur. Ines Beguš in Marko Klavora, 18–29. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016.

Lee Downs, Laura. »War Work.« V: The Cambridge History of the First World War. Vol. 3, Civil Society, ur. Jay Winter, 72–95. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2014.

Magajne, Milojka. »O beguncih na Idrijskem in Cerkljanskem med prvo svetovno vojno.« V: Na obrobju pekla: Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919: katalog razstave, ur. Ivana Leskovec in Miha Kosmač, 107–20. Idrija: Mestni muzej, 2018.

Podbersič, Renato. »Begunci z vzhoda in Godoviška kronika.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 52, št. 3 (2004): 379–90.

Prinčič, Vili. Pregnani: prva svetovna vojna: pričevanja goriških beguncev. Trst: Založba Devin, 1996.

Rajšp, Vincenc, ur.. Soška fronta 1915–1917: kultura spominjanja. Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Sedmak, Drago. »Kanal in Kanalci med 1. svetovno vojno.« V: Kanal ob Soči v dnevniku občinskega tajnika Antona Bajta, ur. Sedmak, Drago, 97–112. Nova Gorica: Goriški muzej; Kanal ob Soči: Občina, 2006.

Simić, Marko. Po sledeh soške fronte. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Svoljšak, Petra. »Ali je lakota ukrojila usodo Avstro-Ogrske v 1. svetovni vojni?.« V: Lakote in pomanjkanje: slovenski primer, ur. Mojca Šorn, 133–45. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Svoljšak, Petra. »Begunci med prvo svetovno vojno.« V: Izseljenec: življenjske zgodbe Slovencev po svetu, ur. Marjan Drnovšek, 123–28. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2001.

Svoljšak, Petra. »Begunstvo - nedokončana zgodba.« V: Begunci: slovenski begunci s soške fronte: zbornik, ur. Ines Beguš in Marko Klavora, 8–17. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016.

Svoljšak, Petra. »Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 60, št. 1 (2012): 79–94.

Svoljšak, Petra. »Obnavljanje Goriške.« V: Begunci: slovenski begunci s soške fronte: zbornik, ur. Ines Beguš in Marko Klavora, 98–105. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016.

Svoljšak, Petra. Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1991.

Svoljšak, Petra: »'Smo ko brez gnezda plašne ptice' (Alojz Gradnik, Molitev beguncev): slovenski begunci v Italiji in Avstro-Ogrski.« V: Soška fronta 1915–1917: kultura spominjanja, ur. Vincenc Rajšp 89–104. Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Svoljšak, Petra. »Vojna–vzrok in spodbujevalka migracij: primer 1. svetovne vojne in slovenskega prostora.« V: Migracije in slovenski prostor od antike do danes, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec, 226–44. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010.

Širok, Kaja. »'Z eno nogo na poti v krtovo deželo': umik civilnega prebivalstva iz Goriške v avgustu 1916.« Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 54, št. 3 (2006): 421–34.

Verginella, Marta. »Displacement and Cultural Borders in the Great War: Bitterness of the Refugee Experience in the Native Country or Abroad.« Acta Histriae 23, št. 3 (2015): 357–76.

Published
2020-08-28