SA-Gruppe Südmark Command School in Rogaška Slatina: Operation and role in military-political trainining of Wehrmannschaft Command Cadre

  • Daniel Siter Museum of Baroque Šmarje pri Jelšah
  • Peter Mikša University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History, Aškerčeva 2, SI–1000 Ljubljana
Keywords: Rogaška Slatina, Lower Styria, SA Group School, Wehrmannschaft, military-political courses, 1941-1944

Abstract

Drawing on archival sources, official newspapers of occupying forces and pictorial material, authors are focusing on a specific topic from the period of World War II in Slovenia, in which they are comprehensively analyzing the operation of special SA Group School of Wehrmannschaft in Rogaška Slatina. The school was founded by SA Group Südmark in the mids of May 1941 for purposes of military-political education and training, as well as the ideological breeding of commanding cadre of the Lower Styrian and Upper Carniolan Wehrmannschaft. During its operation (1941-1944), the renowned officer's school arranged special military drills, combat exercises, sports competitions, and several weeks long practical and theoretical courses, where candidates under strict military discipline and in the spirit of the national-socialist worldview, trained as Wehrmann officers and under-officers. Its importance was not only crucial for Lower Styria, but also for the neighbouring German occupation provinces, from which the Wehrmanns were deployed to Rogaška Slatina, where during the occupation thousands of Wehrmannschaft officers and under-officers were successfully trained. With Hitler's Germany decisive military defeats and the turning of war balance in favour of the Allied coalition, the school at the spa gradually acquired the role of a transitional military institution, from which satisfactorily trained Wehrmanns were assigned to anti-partisan operational units in the field, and some even participated in the fighting on the front at the end of the war.

Author Biographies

Daniel Siter, Museum of Baroque Šmarje pri Jelšah

Daniel Siter, mag. zgod. in dipl. geog., Ratanska vas 1A, SI-3250 Rogaška Slatina, daniel.siter@gmail.com

Peter Mikša, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History, Aškerčeva 2, SI–1000 Ljubljana

Peter Mikša, dr., docent, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Aškerčeva 2, SI–1000 Ljubljana, peter.miksa@ff.uni-lj.si

References

Biber, Dušan. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji: 1933–1941. Ljubljana: Cankarjeva založba in Delo, 1966.

Ferenc, Tone. »Dnevnik nacističnega funkcionarja na Štajerskem iz poslednjih mesecev vojne.« Časopis za zgodovino in narodopisje, 53, št. 2 (1982): 43–97.

Ferenc, Tone. »Nemška okupacija.« V: Med Bočem in Bo¬horjem, ur. Marjan Žagar, Slavko Kremenšek, Janko Liška, Rudi Lešnik, Franc Drobne, Franjo Fijavž, Stane Mrvič, Milan Natek in Ernest Rečnik, 247–78. Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina: De¬lavska univerza, 1984.

Ferenc, Tone. »Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem.« Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS, št. 2 (1958): 81–156.

Ferenc, Tone. Izbrana dela: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 1: Razkosanje in aneksionizem. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2006.

Kokalj Kočevar, Monika. »Gorenjski mobiliziranci v nemški vojski 1943–1945.« Doktorska disertacija, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2016.

Kokalj Kočevar, Monika. Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943–1945. Ljubljana: Založba Inštitut za novejšo zgodovino, 2017.

Mikša, Peter in Matija Zorn. Življenje ob meji: Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941–1945). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020.

Ridgway, B. M., A. C. Smith. Historical Study: The German Campaigns in the Balkans (Spring 1941). Washington: Department of Army, 1953.

Siter, Daniel. »Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije, 1941–1945.« Magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019.

Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945, Siebenter Band: Die Landstreitkrafte 131–200. Osnabrück: Biblio, 1973.

Zorko, Andrej. Wehrmannschaft Štajerske domovinske zveze: Zgodovinski razvoj in organiziranost na Spodnjem Štajerskem 1941–1945. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011.

Žnidarič, Marjan, Jože Dežman in Ludvik Puklavec. Nemška mobilizacija Slovencev v drugi svetovni vojni. Celje: Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941–1945, 2001.

Žnidarič, Marjan. »Okupacijska uprava v slovenski Štajerski leta 1941.« Lex localis, 2, št. 1 (2004): 21–43.

Published
2020-06-12
Section
Articles