Žensko perilo kot vzpodbuda za nastanek novomeške tekstilne industrije

Avtorji

  • Stane Granda znanstveni svetnik v pokoju

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.28

Ključne besede:

Ivan Modic, Dolenjska, tekstilna industrija

Povzetek

Labod, tovarna tekstilne konfekcije v Novem mestu, je bila med vodilnimi v Jugoslaviji. Pokopali in praktično uničili sta jo evropska kriza panoge in družbena tranzicija v Sloveniji po letu 1991. Njen začetnik je bil skupaj z Joškom Povhom krošnjar Ivan Medic. Izrabil je potrebo po ženskem perilu po prvi svetovni vojni in si s pomočjo založniškega sistema, ki je ostal trajna značilnost njegovega poslovanja, ustvaril toliko kapitala, da je s krediti zgradil prvo tekstilno tovarno na Dolenjskem. Kasneje je obrat specializiral v izdelavo moških srajc. Tik pred drugo svetovno vojno je postavil še tekstilno tovarno, ki je bila po njej preimenovana v Novoteks.

Dejavnost in poslovanje Ivana Medica sta primer izjemne poslovne uspešnosti kmečkega sina, ki se je na podlagi ženskega povpraševanja po spodnjem perilu od primitivnega krošnjarja in založnika povzpel do nadregionalnega  vodilnega podjetnika svoje dobe.

Literatura

Ferlež, Jerneja. Josip Hutter in bivalna kultura Maribora. Maribor Umetniški kabinet Primož Premzl, 2009.

Gombač, Maja. 'Modni pêle mêle' slovenske družbe v obdobju med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011.

Makarovič, Marija. Slovenska ljudska noša. Ljubljana: Centralni zavod za napredek gospodinjstva, Slovenski etnografski muzej, 1971.

Matijevič, Meta. Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede19. stoletja. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2007.

Podbevšek, Tina. Delavstvo od kapitalizma do kapitalizma na primeru tekstilne tovarne Novoteks: magistrsko delo. Maribor, 2018.

Polenšek, Jakob. Novomeški župani v času med obema vojnama: diplomsko delo. Novo mesto, 2008.

Polenšek, Marko. Po njih izdelkih jih boste spoznali: o izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama: katalog k razstavi. Novo mesto: Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino, 2008.

Šorn, Jože. Novomeška industrija med obema vojnama. Kronika 24, št. 1 (1976): 38–42.

Vrišer, Andreja. V fraku in krinolini: moda v obdobjih bidermajerja in drugega rokokoja na likovnih delih in fotografijah na Slovenskem. Maribor: Pokrajinski muzej, 2006.

Objavljeno

2024-05-08