Alkohol in kri v Milićih jeseni 1914

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.20

Ključne besede:

prva svetovna vojna, Bosna in Hercegovina, vojni zločin, izvensodne usmrtitve

Povzetek

Med prvo svetovno vojno je avstro-ogrska armada v sodelovanju s pomožnimi enotami (šuckori) v Bosni in Hercegovini zagrešila številne zločine nad civilnim prebivalstvom. Ukazi in navodila, ki sta jih izdajala vrhovno poveljstvo in vojna uprava, so bili podlaga za justične in izvensodne umore. Postopek pred naglim sodiščem je bil povsem poenostavljen, kmalu pa tudi ta ni bil več obvezen, pač pa je bilo prepuščeno prosti presoji posameznega poveljnika, da samostojno izvaja »pravo silobrana v vojni« (Kriegsnotwehrrecht) brez sodelovanja sodnika. Stotnik Alfonz Svetek je jeseni 1914 opravljal funkcijo etapnega štacijskega poveljnika v Milićih, po vojni pa je bil deležen obtožb, da je ukazal številne usmrtitve bosanskih Srbov. Dokumenti iz sodnega spisa razkrivajo strašljive metode in številčnost usmrtitev, o katerih je odločal kot pravi gospodar nad življenjem in smrtjo.

Literatura

Banac, Ivo. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, politika. Zagreb: Globus, 1988.

Ćorović, Vladimir. Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914–1918. godine. Beograd: Janus, 2002.

Hautmann, Hans. Die österreichischen Kriegs- und Humanitätsverbrechen im Ersten Weltkrieg – Eine Bilanz. V: Elke Renner, Hans Hautmann in Peter Malina. Bildungsanlass Erster Weltkrieg. Innsbruck: Studien Verlag, 2015.

Hautmann, Hans. Die Verbrechen der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg und ihre Nicht-Bewältigung nach 1918, Referat auf der 'German Studies Association' – Tagung in Atlanta/USA 10. Oktober 1999. Dostopno na https://www.klahrgesellschaft.at/Referate/Hautmann_Atlanta.pdf. Pridobljeno 15. 1. 2024.

Moll, Martin. Österreichische Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg – 'Schwert des Regimes'? Mitteilungen des steiermärkischen Landersarchivs, Folge 50–51. Dostopno na: https://www.landesarchiv.steiermark.at/cms/dokumente/11683551_77969250/af2d6dd3/301%20bis%20356%20aus%20Mitteilungen%2050-51-%C3%96sterreichische%20Milit%C3%A4rgerichtsbarkeit%20im%20Ersten%20Weltkrieg.pdf. Pridobljeno 15. 1. 2024.

Paravac, Dušan. Dobojski logor, hronika o austrougarskom logoru interniraca u Doboju 1915–1917. Doboj: Glas komuna, 1990.

Pleterski, Janko. Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Poročili vojaške in vladne komisije. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1979.

Prelovšek, Damjan. Poslopje Mestne hranilnice ljubljanske. Kronika 24, št. 1 (1976): 43–47.

Zupan, France. 50 let Mestne hranilnice ljubljanske. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1939.

Objavljeno

2024-05-08