Organisational Measures and Tasks of the Slovenian Red Cross After World War II

Authors

  • Darja Kerec Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.04

Keywords:

Slovenian Red Cross, World War II, reconstruction, UNRRA, collection campaigns, work brigades, Free Territory of Trieste, Yugoslavia, infectious diseases, natural disasters

Abstract

In all the decades following World War II, the Slovenian Red Cross (RKS) acted in a socially responsible manner, according to international principles of humanity and solidarity, and in all areas where immediate assistance was needed. Its actions were based upon the achievements of the national liberation struggle and its fundamental principles, organisationally adapted to the needs of post-war reconstruction. This entailed direct repatriation assistance and aid provided by work brigades, money, and material resources (also in Zones A and B until the creation of the Free Territory of Trieste). The RKS contributed to the rehabilitation of the environment and the construction of infrastructure for the needs of the civilian population and for restarting the economy. Similarly, as today, in the years leading up to the Slovenian independence, the RKS actively participated in and assisted during various collection campaigns. It contributed to healthcare (blood donations, medical courses, prevention and vaccination campaigns), social welfare (assistance to vulnerable groups), and education (young members, volunteering, prevention, and first aid). In cooperation with the Civil Protection Service, the RKS takes action and provides assistance during natural and other disasters.

References

Arhiv RKS – Arhiv Rdečega križa Slovenije (Mirje 19, Ljubljana):

Podporni član Rdečega križa Slovenije, 30. april 1970, leto 3, Ljubljana RKS.

Podporni član Rdečega križa Slovenije, leto 4, december 1974, Ljubljana RKS.

Slikovno gradivo in fotografije.

Vestnik Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije (Ljubljana), 12. januar 1946, letnik II, št. 2.

Vestnik Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije (Ljubljana), 9. marec 1946, letnik II, št. 10.

Vestnik Glasilo Rdečega križa Slovenije (Ljubljana), 1964, letnik XI.

Časopisni viri

Aluminij. Glasilo delovnega kolektiva tovarne glinice in aluminija ''Boris Kidrič'' Kidričevo, januar 1964, št. 1, str. 3. »RK in njegovo delovanje«.

Aluminij. Glasilo delovnega kolektiva tovarne glinice in aluminija ''Boris Kidrič'' Kidričevo, april 1965, št. 4, 3. »Iz zasedanja delavskega sveta«.

Aluminij. Glasilo delovne organizacije Tovarna glinice in aluminija »Boris Kidrič« Kidričevo, oktober 1983, št. 10, 19. »Mladinsko prostovoljno delo«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 2. 10. 1948, št. 31, 3. »Teden Rdečega križa Slovenije«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 4. 6. 1949, št. 23, 2. »Uspeh akcije cepljenja z BCG«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 17. 9. 1949, št. 38, 2. »Priprave za Teden matere in otroka v Celju«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 28. 10. 1949, št. 44, 2. »V tednu Rdečega križa nas čakajo važne naloge«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 3. 6. 1950, št. 22, 1. »Glavna naloga organizacij Zveze borcev«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 30. 9. 1950, št. 39, 2. »Ob Tednu Rdečega križa«.

Celjski tednik: glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj, 28. 10. 1950, št. 43, 2. »Teden čistoče od 30. X. do 5. XI. 1950«.

Cinkarnar: glasilo podjetja Cinkarna Celje, 15. 1. 1967, št. 1, 4. »Kri so darovali«.

Cinkarnar: glasilo delovnega kolektiva Cinkarne Celje, 19. 9. 1972, št. 7-8, 3. »Vsak naj prispeva 2 % svojega enomesečnega zaslužka«.

Dolenjski list, 5. 11. 1964, št. 44, 10. »Predstavniki RK v poplavljenih vaseh«.

Koledar Osvobodilne fronte Slovenije 1946, 39-43. »Ustanovljena je Ljudska fronta Jugoslavije. Temeljna načela Ljudske fronte Jugoslavije«.

Koledar Osvobodilne fronte Slovenije 1947, 180. »Glavni odbor RK Slovenije: Rdeči križ Slovenije dela za obnovo«.

Koledar Osvobodilne fronte Slovenije 1948, št. 1, 222. »Načrtna elektrifikacija« (oglas); 227. »Projektivni zavod LRS« (oglas).

Koroški fužinar. Glasilo ravenskih železarjev, 6. 10. 1958, št. 10-12, 44. »Priznanje Rdečega križa«.

Ljudska pravica, 10. 8. 1945, št. 93, 1-2. »Osnovna organizacijska načela Ljudske fronte Jugoslavije.«; 5. »Zasedanje sveta UNRRA-e v Londonu«.; 6. »Ameriški Slovenci slovenskemu RK«.

Nova pot. Informacijski vestnik Okrožnega odbora Osvobodilne fronte Celje, 3. 8. 1945, št. 10, 2. »Kaj je novega?«.

Zasavski udarnik: glasilo osvobodilne fronte Trbovlje, 30. 9. 1949, št. 38, 7. »Poživljajmo delo RK v trboveljskem okraju«.

Zasavski udarnik: glasilo osvobodilne fronte Trbovlje, 23. 6. 1950, št. 25, 4. »Kdaj se sme naročiti reševalni avto?«.

Literatura

Ajlec, Kornelija. »Vloga Unrre pri oskrbi in repatriaciji jugoslovanskih razseljenih oseb v Italiji (1945–1947).« Prispevki za novejšo zgodovino 60, št. 2 (2020): 120–32.

Ajlec, Kornelija. »UNRRA v Jugoslaviji in Sloveniji.« Prispevki za novejšo zgodovino, št. 2 (2013): 79–99.

»Infrastruktura.« V: Slovenski veliki leksikon (h-o), 103. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

Kerec, Darja. Človek, naša prva skrb: Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019.

Komac, Blaž, Karel Natek, Matija Zorn, Jerneja Fridl, Marjan Bat, Matej Gabrovec, Ivan Gams, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Drago Perko in Aleš Smrekar. Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, 2013.

»Naravna nesreča.« V: Enciklopedija Slovenije, zv. 7, 288. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

»Nesreča (Naravne nesreče).« V: Slovenski veliki leksikon (h-o), 719. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

»Potres«.« V: Slovenski veliki leksikon (p-ž), 158. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

Prinčič, Jože. »Obnova.« V: Enciklopedija Slovenije, zv. 8, 67-68. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.

Prinčič, Jože. Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji. Ljubljana: Modrijan, 1997.

Prinčič, Jože. »Pospešena elektrifikacija - temelj energetske strategije Slovenije v času obnove in centralnoplanske ureditve (1945−1950).« Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 2 (2013): 100–19.

Žnidaršič, Ivica. Rdeči križ za humanizem, razvoj in mir. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 1988.

Objavljeni viri

Repe, Božo. Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (Del 3, Osamosvojitev in mednarodno priznanje), 166. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2004.

Temeljne točke Osvobodilne fronte: razširitev, sprejeta na prvem kongresu Osvobodilne fronte dne 16. julija 1945. IOOF, 1945.

Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora 6, 25. 4. 1952, št. 6, 85−86.

Uradni list Zavezniške vojaške uprave 1, 1946, št. 21. Okrožni ukaz št. 85, 37.

Uradni list Zavezniške vojaške uprave: Zavezniška vojaška uprava, Britansko-ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje 1, 1947, št. 7, 93−94.

Spletni viri

Potresi. Potresna aktivnost/Potres 1974 - Dostopno na: https://potresi.arso.gov.si/doc/dokumenti/potresna_aktivnost/mocni_potresi_v_preteklosti.pdf. Pridobljeno 23. 8. 2023.

Rdeči križ Slovenije. Dostopno na: https://www.rks.si/. Pridobljeno 23. 8. 2023.

Published

2023-10-30