Campaigning Europe

The Czech parliamentary elections of 2002

Authors

  • Adéla Gjuričová Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.2.03

Keywords:

Czech Republic 1996-2004, EU enlargement, Czech parliamentary elections of 2002, Europeanization

Abstract

The article deals with the campaign before the Czech parliamentary elections in 2002, focusing on the imagery concerning the European Union and the expected Czech membership. It explains the radicalizing domestic and international political context, demonstrating that while the EU accession was omnipresent in the campaign, it was reduced to two topics unrelated to the actual entry into the Union, namely Temelín power plant and so called Beneš decrees. The concluding part seeks to relate the institutional aspect of the development to the debate on Europeanization.

References

Cabada, Ladislav, and Alenka Krašovec. Europeanization of National Political Parties. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004.

Fiala, Petr, Vít Hloušek, Markéta Pitrová, Pavel Pšeja, and Petr Suchý. “Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy.” Politologický časopis 13, No. 1 (2006): 3–26.

Gjuričová, Adéla. “Obhajoba národních zájmů v čase východního rozšíření EU: 2002 – ‘nacionální epizoda’ ODS?.” In Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Edited by Adéla Gjuričová, and Michal Kopeček, 116–31. Praha and Litomyšl: Paseka, 2007.

Institut politického marketing. “Kampaň k volbám do poslanecké sněmovny.” In Glossary. https://politickymarketing.com/glossary/kampan-volby-poslanecka-snemovna-2002.

Ladrech, Robert. Europeanization and National Politics. London: Palgrave Macmillan, 2010.

Ladrech, Robert. “Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France.” Journal of Common Market Studies 32, No. 1 (1994): 69–88.

Leigh, Michael. “The Czech Republic as an EU candidate: Strengths and weaknesses.” In The road to the European Union. Volume 1: The Czech and Slovak Republics. Edited by Jacques Rupnik and Jan Zielonka, 87–97. Manchester and Nwe York: Manchester University Press, 2003.

Linek, Lukáš, and Štěpán Pecháček. “Vliv evropské integrace na politické strany, stranický systém a volební chování v České republice.” In Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Edited by Zdenka Mansfeldová and Aleš Kroupa. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.

Mink, Georges. “Revival of the symbolic past in the context of EU enlargement.” In Patters of Europeanisation in Central and Eastern Europe. Edited by Zdenka Mansfeldová, Vera Sparschuh and Agnieszka Wenninger, 133–43. Hamburg: Reinhold Krämer Verlag, 2005.

O’Brennan, John, and Tapio Raunio. “Conclusion: National parliaments gradually learning to play the European game?.” In National Parliaments within the Enlarged European Union: From ‘Victims’ of Integration to Competitive Actors?. Edited by John O’Brennan and Tapio Raunio, 272–86. London and New York: Routledge, 2007.

O’Brennan, John, and Tapio Raunio. “Introduction. Deparliamentarization and European integration.” In National Parliaments within the Enlarged European Union: From ‘Victims’ of Integration to Competitive Actors?. Edited by John O’Brennan and Tapio Raunio, 1–26. London and New York: Routledge, 2007.

Šaradín, Pavel et al. Volby 2002. Analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovny. Olomouc: Periplum, 2002.

Telička, Pavel, and Karel Barták. “The Accession of the Czech Republic to the EU.” In The Accession Story: The EU from Fifteen to Twenty-Five Countries. Edited by George Vassiliou. Oxford and New York: Oxford UP 2007.

Zahradil, Jan, Petr Adrián, Miloslav Bednář, and Petr Plecitý. 10 let Manifestu českého eurorealismu [10 Years after the Manifest of Czech Eurorealism.]. Brusel: Skupina Evropských konzervativců a reformistů, 2011.

Downloads

Published

2023-06-01