New Information about the Clowder Mission Led by George Fielding

  • Ljuba Dornik Šubelj
Keywords: Austria, Social Democrats, anti-Nazism, Free Austria Movement (FAM), Spanish Civil War, Special Operations Executive (SOE), Secret Intelligence Service (SIS), Department for the Protection of the People (OZNA), Carinthian Partisans, Allied missions

Abstract

Based on the studies published in recent years, the author brings attention to the true identity of a particular member of Fielding’s mission, identified in the documents of the Department for the Protection of the People (OZNA) as well as in the British literature by various names: as Georges Charles Banks, Albert Edward Parks, Joseph (Sepp) Innerhofer, or Jean Georgeau. In reality, these were the secret names that the British Special Operations Executive (SOE) and Secret Intelligence Service (SIS) assigned to Hubert Mayr from Tyrol, a Spanish fighter appointed by the SIS as a lieutenant in Fielding’s mission in August 1944. His task was to land in the region of Carnia near Tramonti, where the mission operated among the Italian Partisans, enter Austria, and attempt to incite an uprising against the Nazis, thus helping Austria regain its independence after the war. His efforts were unsuccessful, and unfortunately, his life and the lives of his collaborators or couriers Robert Moser and George Dereatti ended tragically after an interrogation by the OZNA at the headquarters of the IX Corps of the National Liberation Army and Partisan Detachments of Slovenia in Gorenja Trebuša. No information about this has been uncovered so far. However, we can assume that they were executed due to the suspicion of spying for the British intelligence service they belonged to, as well as because of their conflicting views regarding the post-war system or the border between Austria and Yugoslavia, of which Slovenia was also a part. The other mission members returned to the SOE headquarters as early as the end of November 1944.

References

Bajc, Gorazd. »Misije SOE med italijanskimi partizani v Furlaniji in Karniji.« Prispevki za novejšo zgodovino XLV, št. 1 (2005): 115-30.

Bajc, Gorazd. »Pregled britanskih obveščevalnih služb ter njihovih misij, pod misij in operacij med partizani na Primorskem, v Furlaniji in Karniji (1943–1945).« V: Vojna in mir na Primorskem: od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954. Koper: Založba Annales, 2005.

Bajc, Gorazd. Iz nevidnega na plan. Koper: Knjižnica Annales, 2002.

Barker, Ernest Charles Roland. Behind Enemy Lines with SOE. Yorkshire, Philadelphia: Frontline Books, 2021.

Biber, Dušan. »Utrinki iz arhiva SOE.« V: Zdenko Čepič, Dušan Nečak in Mirko Stiplovšek, Mikužev zbornik. Ljubljani: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1999.

Biber, Dušan. »Zavezniške in sovjetske misije ter obveščevalne službe v NOB.« Borec, 43, št. 1-2 (1991): 77-138.

Die Presse, Spectrum, III, 14. 4. 2018.

Dobrila, Pavle. »Prvi stik slovenskih partizanov z vojsko Velike Britanije.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, XIII, št. 1-2 (1973): 185–211.

Dornik Šubelj, Ljuba. »Fieldingova misija v zapisih OZNE.« Prispevki za novejšo zgodovino, XLVI, št. 2 (2006): 81–92.

Dornik Šubelj, Ljuba. Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999.

Dornik Šubelj, Ljuba. Ozna in prevzem oblasti 1944–1946. Ljubljana: Modrijan, 2013.

Jevnikar, Ivo. Samo idealisti. Junaška in tragična zgodba primorskih padalcev: dokumentarni film. Režija Marija Brecelj.

Kristen, Samo. Meje in misije. Dileme slovensko hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. svetovne vojne. Ljubljana: Društvo 2000 in Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006.

Linasi, Marjan. Koroške vojne zgodbe. Nekaj utrinkov iz let 1938–1945. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba, 2017.

Linasi, Marjan. Koroški partizani. Protinacistični odpor na dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte. Celovec: Mohorjeva založba, 2010.

Mace, Martin. Unearthing Churchill's Secret Army. The Official List of SOE Casualities. Barnsley: Pen and Sword Military, 2012.

Martin Smith, Patrick. Widerstand vom Himmel, Österreicheinsätze des Britischen Geheimdienst SOE 1944. Wien: Czernin, 2004.

Mednarodni znanstveni sestanek 'Tajno stoletje' - obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju : Koper, 13.-14. november 2009 : [program in povzetki] = Convegno scientifico internazionale 'Il secolo segreto' - servizi d'intelligence e di sicurezza e l'antiterrorismo nel secolo XX : Capodistria, 13-14 novembre 2009 : [programma e riassunti] = International scientific conference 'The secret century' - intelligence, security and anti-terrorism in the 20th century : Koper, 13th-14th November, 2009 : [program and abstracts].

NS-Opfer im Oberen Drautal | Hubert Mayr. Pridobljeno 6. 7. 2022. http://www.aegide.at/de/39/Hubert _Mayr/.

NS-Opfer im Oberen Drautal ǀ Georg Dereatti. Pridobljeno 7. 7. 2022. http://www.aegide.at/de/33/Opfer/.

Pirker, Peter. »Desaparecidos in den Alpen. Zum Verschwinden des Revolutionären Sozialisten Hubert Mayr und des Wehrmachtdeserteurs Rudolf Moser im Herbst 1944.« V: Thomas Albrich in Ingrid Boehler, ur., Österreich-Spanien-Latein Amerika. Festschrift für Klaus Eisterer, 207–28. Insbruck: Innsbruck University Press, 2021.

Pirker, Peter. »Scheinwelt Ostmark, Wunschbild Österreich. Die Widerstand der Tiroler Sozialisten und Soe-Agenten Hubert Mayr.« V: Patrick Martin Smith, Widerstand von Himmel. Österreicheinsätze des Britische Geheimdienst SOE 1944. Wien, 2004.

Pirker, Peter. »SOE agents in Austria: Persecution, Post-War Integration and Memory.« Zgodovinski časopis 67, št. 1-2 (2013): 202–27.

Ritchie, Sebastian. Our man in Yugoslavia. The story of a Secret Service Operative. Frank Cass Publishers, 2004.

SOE, Operations in the Balkans. A Guide to the Records in the Public Record Office, 8. Yugoslavia. Public Record Office Publications.

Vodušek Starič, Jerca. Slovenski špijoni in SOE. Ljubljana: samozal., 2002.

Wallgram, Peter. Hubert Mayr 1913–1945. Ein Leben im Kamf für die Freiheit. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, 2005.

Wilkinson, Peter. Foreign Fields: The Story of an SOE Operative. London: I. B. Taurus, 1997.

Published
2022-09-09
Section
Articles