Novi podatki o misiji Clowder, ki jo je vodil George Fielding

Avtorji

  • Ljuba Dornik Šubelj

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.2.06

Ključne besede:

Avstrija, socialni demokrati, španska državljanska vojna, Special Operations Executive (SOE), Secret Intelligence Service (SIS), Oddelek za zaščito naroda (OZNA), partizani na Koroškem, zavezniške misije, protinacizem

Povzetek

Avtorica na podlagi v zadnjih letih objavljenih študij opozarja na pravo identiteto člana Fieldingove misije, ki je bil tako v dokumentih OZNE kot tudi v britanski literaturi označen z različnimi imeni: kot Georges Charles Banks ali Albert Edward Parks oziroma Joseph (Sepp) Innerhofer in Jean Georgeau. V resnici so bila to tajna imena, ki sta jih  SOE in SIS dala Tirolcu Hubertu Mayrju, španskemu borcu, ki ga je ta organizacija kot poročnika napotila v sestavi Fieldingove misije avgusta 1944, da bi po pristanku v Karniji blizu kraja Tramonti, kjer so delovali med italijanskimi partizani poskušal prodreti v Avstrijo in tam dvigniti vstajo proti nacistom ter tako pomagati Avstriji pri ponovni obnovitvi samostojnosti po končani vojni. Njegova prizadevanja niso bila uspešna, žal pa se je njegovo življenje in življenje njegovih sodelavcev oziroma kurirjev Roberta Moserja in Georga Dereattija končalo tragično po zaslišanju pred OZNO v slovenskem partizanskem vodstvu IX. Korpusa v Gorenji Trebuši, o čemer doslej nismo našli nobenih podatkov. Lahko pa domnevamo da so bili usmrčeni na eni strani zaradi suma vohunstva za britansko obveščevalno službo, katere del so bili, in tudi zaradi različnih pogledov na prizadevanja za povojno ureditev oz. mejo med Avstrijo in Jugoslavijo, katere del je bila tudi Slovenija. Ostali člani misij so se vrnili v bazo SOE že konec novembra 1944.

Literatura

Bajc, Gorazd. »Misije SOE med italijanskimi partizani v Furlaniji in Karniji.« Prispevki za novejšo zgodovino XLV, št. 1 (2005): 115-30.

Bajc, Gorazd. »Pregled britanskih obveščevalnih služb ter njihovih misij, pod misij in operacij med partizani na Primorskem, v Furlaniji in Karniji (1943–1945).« V: Vojna in mir na Primorskem: od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954. Koper: Založba Annales, 2005.

Bajc, Gorazd. Iz nevidnega na plan. Koper: Knjižnica Annales, 2002.

Barker, Ernest Charles Roland. Behind Enemy Lines with SOE. Yorkshire, Philadelphia: Frontline Books, 2021.

Biber, Dušan. »Utrinki iz arhiva SOE.« V: Zdenko Čepič, Dušan Nečak in Mirko Stiplovšek, Mikužev zbornik. Ljubljani: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1999.

Biber, Dušan. »Zavezniške in sovjetske misije ter obveščevalne službe v NOB.« Borec, 43, št. 1-2 (1991): 77-138.

Die Presse, Spectrum, III, 14. 4. 2018.

Dobrila, Pavle. »Prvi stik slovenskih partizanov z vojsko Velike Britanije.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, XIII, št. 1-2 (1973): 185–211.

Dornik Šubelj, Ljuba. »Fieldingova misija v zapisih OZNE.« Prispevki za novejšo zgodovino, XLVI, št. 2 (2006): 81–92.

Dornik Šubelj, Ljuba. Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999.

Dornik Šubelj, Ljuba. Ozna in prevzem oblasti 1944–1946. Ljubljana: Modrijan, 2013.

Jevnikar, Ivo. Samo idealisti. Junaška in tragična zgodba primorskih padalcev: dokumentarni film. Režija Marija Brecelj.

Kristen, Samo. Meje in misije. Dileme slovensko hrvaške razmejitve v Istri v vojaškem, političnem, diplomatskem in obveščevalnem metežu II. svetovne vojne. Ljubljana: Društvo 2000 in Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006.

Linasi, Marjan. Koroške vojne zgodbe. Nekaj utrinkov iz let 1938–1945. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba, 2017.

Linasi, Marjan. Koroški partizani. Protinacistični odpor na dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte. Celovec: Mohorjeva založba, 2010.

Mace, Martin. Unearthing Churchill's Secret Army. The Official List of SOE Casualities. Barnsley: Pen and Sword Military, 2012.

Martin Smith, Patrick. Widerstand vom Himmel, Österreicheinsätze des Britischen Geheimdienst SOE 1944. Wien: Czernin, 2004.

Mednarodni znanstveni sestanek 'Tajno stoletje' - obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju : Koper, 13.-14. november 2009 : [program in povzetki] = Convegno scientifico internazionale 'Il secolo segreto' - servizi d'intelligence e di sicurezza e l'antiterrorismo nel secolo XX : Capodistria, 13-14 novembre 2009 : [programma e riassunti] = International scientific conference 'The secret century' - intelligence, security and anti-terrorism in the 20th century : Koper, 13th-14th November, 2009 : [program and abstracts].

NS-Opfer im Oberen Drautal | Hubert Mayr. Pridobljeno 6. 7. 2022. http://www.aegide.at/de/39/Hubert _Mayr/.

NS-Opfer im Oberen Drautal ǀ Georg Dereatti. Pridobljeno 7. 7. 2022. http://www.aegide.at/de/33/Opfer/.

Pirker, Peter. »Desaparecidos in den Alpen. Zum Verschwinden des Revolutionären Sozialisten Hubert Mayr und des Wehrmachtdeserteurs Rudolf Moser im Herbst 1944.« V: Thomas Albrich in Ingrid Boehler, ur., Österreich-Spanien-Latein Amerika. Festschrift für Klaus Eisterer, 207–28. Insbruck: Innsbruck University Press, 2021.

Pirker, Peter. »Scheinwelt Ostmark, Wunschbild Österreich. Die Widerstand der Tiroler Sozialisten und Soe-Agenten Hubert Mayr.« V: Patrick Martin Smith, Widerstand von Himmel. Österreicheinsätze des Britische Geheimdienst SOE 1944. Wien, 2004.

Pirker, Peter. »SOE agents in Austria: Persecution, Post-War Integration and Memory.« Zgodovinski časopis 67, št. 1-2 (2013): 202–27.

Ritchie, Sebastian. Our man in Yugoslavia. The story of a Secret Service Operative. Frank Cass Publishers, 2004.

SOE, Operations in the Balkans. A Guide to the Records in the Public Record Office, 8. Yugoslavia. Public Record Office Publications.

Vodušek Starič, Jerca. Slovenski špijoni in SOE. Ljubljana: samozal., 2002.

Wallgram, Peter. Hubert Mayr 1913–1945. Ein Leben im Kamf für die Freiheit. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, 2005.

Wilkinson, Peter. Foreign Fields: The Story of an SOE Operative. London: I. B. Taurus, 1997.

Objavljeno

2022-09-09

Številka

Rubrika

Razprave