Occupational and Work-Related Diseases in Slovenia

Authors

  • Ninav Vodopivec Institute for Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.61.3.06

Keywords:

occupational diseases, occupational health and safety, socialism, post-socialist transformation

Abstract

The author links the current systemic lack of regulation of occupational diseases in Slovenia to the socio-political changes and transformations of political relations that have taken place in the last thirty years – to the paradigm of self-responsibility in the field of health and work and to the social understanding occupational diseases and work-related illnesses. She also focuses on the history of the occupational health and safety profession. She does not look at occupational health and safety from the biomedical viewpoint but rather from the political-economic and socio-cultural perspective. She explains occupational health as a political and social phenomenon related to people's structural vulnerability. In her exploration of the experiences of work-related illness and injury, the author draws on ethnographic research with textile workers.

References

Arko, Jasna. »Zaradi dela obolijo, nekateri tudi umrejo.« Primorske novice, 14. 5. 2019. Dostopno na: https://www.primorske.si/2019/05/13/zaradi-dela-obolijo-nekateri-tudi-umrejo. Pridobljeno, 21. 9. 2021.

Blor, Michael. »No Longer Dying for a Living: Collective Responses to Injury Risks in South Wales Mining Communities, 1900–47.« Sociology 36, št. 1 (2002): 89–105.

Böhm, Lučka. »Predgovor.« V: Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Alenka Škerjanc in Martin Kurent, Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni – Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni – priročnik, 5. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2016.

Bratuž, Nataša. Azbestna problematika v Sloveniji. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, 2008.

Bufton, Mark in Joseph Melling. »A Mere Matter of Rock«: Organized Labour Scientific Evidence and British Government Schemes for Compensation of Silicosis and Pneumoconiosis among Coalminers, 1926–1940.« Medical History 49, št. 2 (2005): 155–78.

Dembe, E. Allard. Occupation and Disease: How Social Factors Effect the Conception of Work Related Disorders. New Haven: Yale University Press, 1996.

Dodič Fikfak, Metoda. »Uvod«. V: Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Alenka Škerjanc in Martin Kurent, Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni – Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni – priročnik, 6–9. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2016.

Dodič Fikfak, Metoda, Alenka Franko, Alenka Škerjanc in Martin Kurent. Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni – Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni – priročnik. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2016.

Dodič Fikfak in Rajko Črnivec. Verifikacija poklicnih bolezni. Uvod v smernice. Ljubljana: KIMDŠP, UKC, 2009.

Dodič Fikfak, Metoda, Rajko Črnivec in Majda Mandelc Grom. Poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu. Ljubljana: KIMDŠP, UKC, 2009.

Dodič Fikfak, Metoda, Lidija Rahotina, Robert Vidic in Zvonimir Krsitančič. »Case Study Slovenia–Asbestos Valley.« A Journal of Environmental and Occupational Health Policy 8, št. 4 (1999): 469–78.

Draksler, Katja, Nataša Dernovšček Hafner, Niko Arnerić in Metoda Dodič Fikfak. »Restructuring of a Textile Manufacturing Company and Workers' Health.« New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy 28, št. 1 (2018): 131–50.

Farmer E., Paul, Bruce Nizeye, Sara Stulac in Salmaan Keshavjee. »Structural Violence and Clinical Medicine.« PLoS Medicine 3, št. 10 (2006). Dostopno na: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030449. Pridobljeno 6. 9. 2021.

Flynn, Michael. »Im/migration, Work, and Health: Anthropology and the Occupational Health of Labor Im/migrants.« Anthropology of Work Review 39, št. 2 (2018): 116–23.

Gauthy, Roland. Mišično kostne bolezni, slabo razumljena pandemija. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2007. Dostopno na: https://zssszaupnikvzd.si/knjiznica/misicno-kostne-bolezni-slabo-razumljena-pandemija/. Pridobljeno 28. 9. 2021.

Harisson, Barbara. Not Only Dangerous Trade, Women's Work And Health In Britain 1880–1914. London: Taylor & Francis, 1996.

Kamin, Tanja. Zdravje na barikadah: Dileme promocije zdravja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2006.

Kamin, Tanja in Blanka Tivadar. »Mora biti dober državljan tudi zdrav?.« Javnost 11 (2004): 561–74.

Kavar Vidmar, Andreja. »Upoštevanje družine v delovnem pravu.« Socialno delo 35, št. 6 (1996): 495–509.

Keskula, Eeva. »Oasis in the Steppe: Health and Masculinity of Kazakhstan Miners.« Central Asian Survey 37, št. 4 (2018): 1–17.

Koncut, Erika, Maja Južnič Sotlar in Marko Vudrag. Azbest – nikoli dokončana zgodba. Nova Gorica: Društvo ko-RAK.si, 2015.

Kovačič, Gorazd. »Vpliv individualizacije in internalizacije na razredno zavest.« V: Sindikalno gibanje odpira nove poglede. Ur. Goran Lukič in Rastko Močnik, 117–36. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2008.

Kramberger, Anton in Miroslav Stanojević. »Class Concepts and Stratification Research in Slovenia.« East European politics and societies 29, št. 3 (2015): 651–62.

Kresal, France. »Socialna politika na Slovenskem do druge svetovne vojne kot vir za zgodovino socialnega dela.« Socialno delo 44, št. 3 (2005): 161–71.

Kučiš, Vlasta. Poklicne bolezni in pravo, magisterij. Ljubljana: Univerza Ljubljana, 2008.

Lajevec, Stanko. Medicina dela. Ali se medicina dela splača? Naloge in možnosti obratnega zdravnika. Ljubljana: Univerzum, 1984.

Lipovec Čebron, Uršula. »Izbrisane pravice—nevidne bolezni: Analiza zdravstvenih posledic izbrisa«. V: Brazgotine izbrisa, prispevki h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije. Ur. Neža Kogovšek et al., 149–88. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2010.

Lipovec, Čebron Uršula. »Antropologija in javno.« Etnolog, 29, št. 80 (2019): 35–55.

Markowitz, Gerald in David Rosner. »From the Triangle Fire to the BP Explosion: A Short History of the Century Long Movement for Safety and Health.« New Labor Forum 20, št. 1 (2011): 26–32.

Matošević, Andrea. »Industry forging Masculinity: 'Tough« Men, and Labour and Identity'. Narodna Umjetnost 47, št. 1 (2010): 29–47.

Maver, Milan, ur. 150 let slovenske tekstilne industrije. Ljubljana: Center za sodobno oblačenje in opremo, 1978.

Messing, Karen. One-Eyed Science: Occupational Health and Women Workers Labor And Social Change. Philadelphia: Temple University Press, 1998.

Milharčič Hladnik, Ervin. »Goran Lukić, vodja delavske svetovalnice: Najnižja plača je lahko nič plače.« Dnevnik, Objektiv, 10. 7. 2021. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042958809. Pridobljeno, 21. 9. 2021.

Modic, Samo. Dinamika bolniškega staleža v SR Sloveniji in proučevanje nekaterih vzrokov. Priprava predlogov ukrepov za obvladovanje tega pojava. Raziskovalna naloga. Ljubljana: Klinični center v Ljubljani, TOZD Inštitut za medicino dela, prometa in športa, 1980.

Modic, Samo in Sonja Sočan Modic. Vpliv dela, delovnega okolja in delovnih razmer na življenje, zdravje in delovno zmožnost predic in tkalk s posebnim ozirom na vpliv starosti na pešanje telesne moči, urnosti in spretnosti rok, zmogljivosti čutil (vid in sluh) ter oceno zmožnosti za opravljanje svojega dela glede na vse obremenitve in škodljivosti pri delu. Dopolnitev strokovne dokumentacije za priznanje beneficirane dobe s povečanjem. Razvojno raziskovalni projekt. Ljubljana: Klinični center v Ljubljani, TOZD Inštitut za medicino dela, prometa in športa, 1989.

Modic, Samo. Dinamika bolniškega staleža v SR Sloveniji in proučevaje nekaterih vzrokov. Raziskovalna naloga. Ljubljana, avgust 1980.

Modic, Samo. Sodobni vidiki zdravstvenega varstva delavcev s posebnim ozirom na preprečevanje bolezni v zvezi z delom. Ljubljana: Univerzum, 1979.

Miller, Peter in Nikolas Rose. Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life. Cambridge: Polity Press, 2008.

Mollona, Massimiliano. Steel Lives: An Ethnography of Labour in Contemporary Sheffield. Doktorska disertacija. London School of Economics and Political Science, 2003. Dostopno na: http://etheses.lse.ac.uk/1706/. Pridobljeno 21. 9. 2021

Petrović, Tanja in Ana Hofman. »Rethinking Class in Socialist Yugoslavia: Labor, Body, and Moral Economy.« V: The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)socialism and its Other. Ur. Dijana Jelača, 61–80. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017.

Pešak Mikec, Barbara. »Razvoj obrtniškega zdravoslovja in odvračanje od nezgod.« Delo in varnost 62, št. 1 (2017): 23–31.

Remškar, Zlata. »Sistem odkrivanja poklicnih bolezni ne deluje.« Delo, 21. 7. 2008, 5.

Rosner, David in Gerald Markowitz. Deadly Dust: Silicosis and the Politics of Occupational Disease in Twentieth-Century America. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Stanojević, Miroslav, Aleksandra Kanjuo Mrčela in Maja Breznik. »Slovenia at the Crossroads: Increasing Dependence on Supranational Institutions and the Weakening of Social Dialogue.« Industrial relations 22, št. 3 (2016): 281–94.

Švajger, Janko. Varnost pri delu. Teorija in praksa. Ljubljana: Zavod SRS za varstvo pri delu, 1973.

Takala, Jukka. »Eliminating Occupational Cancer in Europe and Globally.« Industrial Health 53, št. 4 (2015): 307–09.

Urdih Lazar, Tanja, ur. Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: zdravih 40 let. Ljubljana: UKC, KIMDPŠ, 2011.

Vodopivec, Nina. »Textile Workers in Slovenia: From Nimble Fingers to tired Bodies.« Anthropology of East Europe Review 28, št. 1 (2010): 165–83.

Vodopivec, Nina. Tu se ne bo nikoli več šivalo. Doživljanje izgube dela in propada tovarne. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2021.

Williams, Claire. »Women and Occupational Health and Safety from Narratives of Danger to Visibility.« Labour History 73 (1997): 30–52.

Wolkowitiz, Carol. Bodies at Work. London: Sage Publications, 2006.

Zupanič, Slavec Zvonka. »Janko Sušnik 1927–2005. Utemeljitelj medicine dela pri Slovencih: Življenje in delo.« Strokovna revija ISIS XXII, št. 8–9 (2013): 46–50.

Zupanič, Slavec Zvonka. »Slovenski začetki medicine dela v Idriji v 18. stoletju.« Medicinski razgledi 35 (1996): 581–95.

Published

2021-11-11

Issue

Section

Articles