Agricultural Modernisation and the Life-World of Enterprising Part-Time Farmers

An Integrated Peasant Economy in Socialist Slovenia

  • Polona Sitar Fakulteta za humanistične študije, UP
Keywords: agricultural mechanisation, modernisation of agricultural households, part-time farmers, socialism, integrated peasant economy

Abstract

This article examines characteristics of the economic history of the Slovenian countryside in socialist Slovenia through the perspective of the changes that the purchase of modern agrarian technological devices brought to the peasant households. It is based on the concept of an integrated peasant economy, which explains that peasant households made a living by combining self-sufficient agriculture and market-oriented activities and takes a closer look at peasant families of part-time farmers (semi-proletarians). The article highlights the importance of agricultural modernisation, which significantly determined the development of agriculture through the modernisation of production techniques and the introduction of agricultural machinery. It provides insights into who in the family introduced innovations to the farm and how the process of farm mechanisation affected social stratification and generational discontinuities within an individual peasant economic unit. Using an oral history approach the article does not strive to reconstruct the socialist past and write it cronologically, but seeks to present a different perspective based on the experiences of part-time farmers and their daily practices thus contributing additional discourse to the already existing political and economic official historical discourse.     

References

Barbič, Ana. Kmetov vsakdan: Položaj in prihodnost družinskih kmetij na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1990.

Brandth, Berit. »Changing Femininity. The Social Construction of Women Farmers in Norway.« Sociologia Ruralis 34, št. 2/3 (1994): 127–49.

Brandth, Berit. »Gender Identity in European Family Farming. A Literature Review.« Sociologia Ruralis 42, št. 3 (2002): 181–200.

Brandth, Berit. »Agricultural Body-building: Incorporations of Gender, Body and Work.« Journal of Rural Studies 22, št. 1 (2006): 17–27.

Brandth, Berit in Marit Haugen. »Doing Farm Tourism: the Intertwining Practices of Gender and Work.« Signs 35, št. 2 (2010): 425–46.

Čepič, Zdenko. »Spreminjanje lastništva zemlje po drugi svetovni vojni (agrarna reforma med političnim in ekonomskim).« V: Prevrati in slovensko gospodarstvo v XX. stoletju: 1918–1945–1991, ur. Neven Borak in Žarko Lazarević, 145–159. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.

Čepič, Zdenko. »Opis pojavnih oblik kmetijske politike v letih 1945–1960.« V: Preteklost sodobnosti: izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine, ur. Zdenko Čepič, 175–88. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 1999.

Čepič, Zdenko. »Vloga agrarnega sektorja pri modernizaciji Slovenije in Jugoslavije.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 2 (2002): 56–62.

Čepič, Zdenko. »Zdomstvo.« V: Migracije in slovenski prostor od antike do danes, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec, 395–412. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010.

Destovnik, Irena. Moč šibkih: ženske v času kmečkega gospodarjenja. Celovec: Založba Drava, 2003.

Duda, Igor. U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2005.

Erdei, Ildiko. Čekajući Ikeu: Potrošačka kultura u postsocijalizmu i pre njega. Beograd: SGC, 2012.

Halpern, Joel M. »Farming as a Way of Life: Yugoslav Peasant Attitudes,« V: Soviet and East European Agriculture (Russian and East European Studies, vol. 6), ur. Jerry F. Karcz, 356–81. Berkeley: University of California Press, 1967.

Klemenčič, Matjaž in Mitja Žagar. The Former Yugoslavia’s Diverse Peoples: A reference Sourcebook. Santa Barbara, Denver in Oxford: ABC-CLIO, 2004.

Klemenčič, Vlado. »Poskus opredelitve sodobnih problemov razvoja kulturne pokrajine slovenskega podeželja.« Dela, št. 24 (2005): 171–84.

Klemenčič, Vlado. Gospodarjenje v socializmu: Oris gospodarske zgodovine Slovenije 1945–1990. Ljubljana: Studia humanitatis, 2013.

Lazarević, Žarko. »Razkorak med razvitimi in nerazvitimi - zaviralni dejavnik modernizacije Jugoslavije?« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 2 (2002): 77–89.

Lazarević, Žarko. »Kmetje in zasebni gospodarski interesi po letu 1945.« V: Nečakov zbornik: procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec in Božo Repe, 399–418. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018.

Levstik, Jože. Ekonomska in družbena problematika polproletariata v SR Sloveniji. Poročilo Skladu Borisa Kidriča, 4. deli.Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehnična fakulteta Univerze v Ljubljani, 1964.

Makarovič, Gorazd. »O vsebinah sintagme ‘žensko delo’.« Etnolog. Nova vrsta, št. 12 (2002): 63–80.

Milošević, Srđan. »The Role of the Yugoslav Popular Front in Implementing Communist-Style Measures in Yugoslav Rural Areas (1945–1953).« Tokovi zgodovine, št. 3 (2018): 63–86. https://doi.org/10.31212/tokovi.2018.3.mil.63-86.

Novak, Mojca. »Periferna agrarna transformacija; slovenski primer.« V: Prevrati in slovensko gospodarstvo v XX. stoletju: 1918–1945–1991, ur. Neven Borak in Žarko Lazarević, 23-53. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.

O’Hara, Patricia. Partners in Production? Women, Farm and Family in Ireland. Oxford: Berghahn Books, 1998.

Panjek, Aleksander. »The Integrated Peasant Economy as a Concept in Progress.« V: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond, ur. Aleksander Panjek, Jesper Larsson in Luca Mocarelli, 11–49. Koper: University of Primorska Press, 2017.

Panjek, Aleksander, Jesper Larsson in Luca Mocarelli, ur. Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective: Alps, Scandinavia and Beyond. Koper: University of Primorska Press, 2017.

Panjek, Aleksander. »Uvod.« V: Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes, ur. Aleksander Panjek in Žarko Lazarević, 7–12. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. https://doi.org/10.26493/978-961-7023-81-7.189-215.

Panjek, Aleksander. »Od kmečke trgovine do integrirane kmečke ekonomije.« V: Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes, ur. Aleksander Panjek in Žarko Lazarević, 15–50. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. https://doi.org/10.26493/978-961-7023-81-7.15-50.

Panjek, Aleksander in Žarko Lazarević, ur. Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. https://doi.org/10.26493/978-961-7023-81-7.

Prinčič, Jože. »Temeljne dileme in problem modernizacije slovenskega gospodarstva.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 2 (2002): 65–77.

Prinčič, Jože. Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945–1991. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Puljiz, Vlado. »Seljaštvo u Jugoslaviji.« Sociologija sela, št. 99/100 (1988): 5–23.

Ramšak, Mojca. Portret glasov: Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2003.

Rendla, Marta. »Založenost trga z blagom za široko potrošnjo v Sloveniji v času socializma.« V: Med državo in trgom: cikli in prelomi v zgodovini, ur. Nina Vodopivec, 111–14. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014.

Sitar, Polona. »Stiletto Socialism: Social Class, Dressing Up, and Women’s Self-Positioning in Socialist Slovenia.« Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History 14, št. 1 (2020): 104–23. https://doi.org/10.3167/asp.2020.140108.

Slovenc, Mateja. »‘Kdor je šel s časom, lahko živi.’ Čezmejni kmetijski nakupi v času Jugoslavije.« Zgodovina za vse 24, št. 1 (2017): 72–84.

Štih, Peter, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec. Slovenska zgodovina: družba – politika – kultura. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2008.

Turk, Jernej, Črtomir Rozman, Karmen Pažek in Darja Majkovič, »The social context of changes in Slovene agriculture since feudalism,« Druš. Istraživanja 16, št. 1–2 (2007): 199–212.

Vadnal, Katja. »Neki vidovi feminizacije slovenačke inokosne poljoprivrede.« Sociologija sela, št. 63–64 (1979): 35–48.

Veselinov, Dragan. Agrarno pitanje u Jugoslaviji: teorijsko-empirijska analiza položaja i uloge seljačkog gazdinstva u agrarnoj politici i privrednom razvoju Jugoslavije od 1918. do 1980. godine. Beograd: Borba, 1981.

Vukmanović Tempo, Svetozar. Privredni razvoj i socijalistička izgradnja (1948–1958): Izabrani govori i članci. Beograd: Rad, 1964.

Published
2021-10-08
Section
Articles