Dead and Missing Slovenians in the Italian Armed Forces and War Captivity During World War II

The Questions Of Sources, Numbers, And Names

  • Irena Uršič Muzej novejše zgodovine Slovenije
Keywords: Slovenians in the Italian armed forces, prisoners of war, World War II, casualties, lists

Abstract

In the following contribution, the author analyses the sources and databases of the dead and missing Slovenians who lost their lives as members of the Italian armed forces or as Italian soldiers of Slovenian nationality in war captivity during World War II and after it. The Slovenian and Italian databases, resulting from many years of research efforts, represented the primary sources for the author. She underlines the Slovenian national collection Casualties of World War II in Slovenia (titled Fatalities among the Population in the Territory of the Republic of Slovenia During and Immediately after World War II), created by the researchers from the Institute of Contemporary History; and the Italian database Banca Dati dei Caduti e Dispersi 2a guerra Mondiale, created by the researchers of the Archive of the General Commissariat for War Graves Care (Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti) of the Italian Ministry of Defence. Almost a hundred years have passed since Slovenians from the Littoral Region were first drafted into the Italian armed forces between the world wars. As Slovenians in the Italian Army were among the first Slovenian casualties of war in the interwar period (in 1935) and during World War II (in 1940), this contribution analyses the current state of the basic lists and sources regarding the fatalities, their numbers and names, as well as examines the possibilities of assisting the victims among the Slovenians mobilised into the Italian armed forces and their families with more detailed lists and by honouring their memory.

References

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. I, Provincia di Udine. Tomo I, (A-Pa) / Tomo II, (Po-Z). Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1987.

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. II, Provincia di Pordenone. Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1989.

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. III, Provincia di Gorizia. Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1990.

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. 4, Provincia di Trieste. Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1991–1992.

Čepič, Zdenko. »Vojne žrtve kot predmet zgodovinarjeve raziskave – uvodne besede.« Borec, 5–6 (1989): 588–91.

Dežman, Jože, ur. Fašizem in Slovenci – izbrane podobe. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2009.

Jože Dežman, ur. Pretrgane niti življenja – tkanje spomina. Kranj: Gorenjski muzej; Trboje: Jagraf, 2017.

Godeša, Bojan, Boris Mlakar, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Rihtar. »Žrtve druge svetovne vojne v Sloveniji.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 1 (2002): 121–30.

Ilari, Virgilio. Storia del servizio militare in Italia. Volume Terzo. »Nazione militare« e »Fronte del lavoro« (1919–1943). Roma: Centro militare di studi strategici, 1990. Pridobljeno 12. 9. 2020. https://issuu.com/rivista.militare1/docs/04_-_storia_del_servizio_militare_i.

Ilari, Virgilio. Storia del servizio militare in Italia. Volume Quarto. Soldati e partigiani (1943–1945). Roma: Centro militare di studi strategici, 1991. Pridobljeno 12. 9. 2020. https://issuu.com/rivista.militare1/docs/05_-_storia_del_servizio_militare_i.

Kacin Wohinz, Milica. »Ob 'abesinski' vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino 37, št. 2 (1997): 123–39.

Kacin Wohinz, Milica in Marta Verginella. Primorski upor fašizmu. 1920–1941. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008.

Klanjšček, Zdravko, ur. Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945. Ljubljana: Vojaški zgodovinski inštitut Jugoslovanske ljudske armade in Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, 1976.

Morti e dispersi per cause belliche negli anni 1940–45. Roma: Repubblica Italiana, Istituto Centrale di Statistica, 1957. Pridobljeno 30. 5. 2020. https://ebiblio.istat.it/digibib/Cause%20di%20morte/IST3413mortiedispersipercausebellicheanni1940_45+OCRottimizz.pdf.

Tominšek Rihtar, Tadeja. »Struktura žrtev na Primorskem med drugo svetovno vojno.« Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 2006.

Uršič, Irena, ur. Prekomorci. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Koper: Pokrajinski arhiv Koper, 2014.

Uršič, Irena. »Albin Žvab.« V: Pretrgane niti življenja – tkanje spomina, ur. Jože Dežman. Kranj: Gorenjski muzej, Trboje: Jagraf, 2017.

Published
2021-04-30
Section
Articles