Mrtvi in pogrešani Slovenci v italijanski vojski in v vojnem ujetništvu med drugo svetovno vojno

Izpraševanja o virih, številu, imenih

Avtorji

  • Irena Uršič Muzej novejše zgodovine Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.61.1.04

Ključne besede:

Slovenci v italijanskih oboroženih silah, vojni ujetniki, druga svetovna vojna, žrtve, seznami

Povzetek

V prispevku avtorica analizira vire in obravnava podatkovne baze o mrtvih in pogrešanih Slovencih, ki so življenje izgubili kot vojaki italijanske vojske ali kot italijanski vojaki slovenske narodnosti v vojnem ujetništvu med drugo svetovno vojno in po njej. Avtoričini temeljni viri so slovenske in italijanske podatkovne baze, ki so plod dolgoletnega dela posameznih raziskovalcev. Kot temeljni podatkovni bazi izpostavlja slovensko Nacionalno zbirko Žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem in zaradi nje, ki so jo ustvarili raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino (INZ), in italijansko bazo Banca Dati dei Caduti e Dispersi 2a guerra Mondiale, ki so jo ustvarili raziskovalci arhiva Generalnega komisariata za čast padlim, delujočega pri Ministrstvu za obrambo Republike Italije. Na pragu stotih let, od kar so bili primorski Slovenci v obdobju med obema svetovnima vojnama prvič poklicani na služenje vojaškega roka v italijanski vojski ter z obzirom, da so bili prve vojne žrtve tako med obema svetovnima vojnama (leta 1935) kot tudi med drugo svetovno vojno (leta 1940) med vsemi Slovenci prav Slovenci v italijanski vojski, je namen tega prispevka izpraševanje o današnji sliki temeljnih seznamov in virov o žrtvah, o njihovem številu in imenih ter o možnostih, da bi žrtvam med mobiliziranimi Slovenci v italijansko vojsko in njihovim svojcem, pripomogli z natančnejšimi seznami in s spominom nanje. 

 

 

Literatura

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. I, Provincia di Udine. Tomo I, (A-Pa) / Tomo II, (Po-Z). Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1987.

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. II, Provincia di Pordenone. Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1989.

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. III, Provincia di Gorizia. Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1990.

Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale. Vol. 4, Provincia di Trieste. Udine: Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, 1991–1992.

Čepič, Zdenko. »Vojne žrtve kot predmet zgodovinarjeve raziskave – uvodne besede.« Borec, 5–6 (1989): 588–91.

Dežman, Jože, ur. Fašizem in Slovenci – izbrane podobe. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2009.

Jože Dežman, ur. Pretrgane niti življenja – tkanje spomina. Kranj: Gorenjski muzej; Trboje: Jagraf, 2017.

Godeša, Bojan, Boris Mlakar, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Rihtar. »Žrtve druge svetovne vojne v Sloveniji.« Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 1 (2002): 121–30.

Ilari, Virgilio. Storia del servizio militare in Italia. Volume Terzo. »Nazione militare« e »Fronte del lavoro« (1919–1943). Roma: Centro militare di studi strategici, 1990. Pridobljeno 12. 9. 2020. https://issuu.com/rivista.militare1/docs/04_-_storia_del_servizio_militare_i.

Ilari, Virgilio. Storia del servizio militare in Italia. Volume Quarto. Soldati e partigiani (1943–1945). Roma: Centro militare di studi strategici, 1991. Pridobljeno 12. 9. 2020. https://issuu.com/rivista.militare1/docs/05_-_storia_del_servizio_militare_i.

Kacin Wohinz, Milica. »Ob 'abesinski' vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino 37, št. 2 (1997): 123–39.

Kacin Wohinz, Milica in Marta Verginella. Primorski upor fašizmu. 1920–1941. Ljubljana: Društvo Slovenska matica, 2008.

Klanjšček, Zdravko, ur. Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945. Ljubljana: Vojaški zgodovinski inštitut Jugoslovanske ljudske armade in Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, 1976.

Morti e dispersi per cause belliche negli anni 1940–45. Roma: Repubblica Italiana, Istituto Centrale di Statistica, 1957. Pridobljeno 30. 5. 2020. https://ebiblio.istat.it/digibib/Cause%20di%20morte/IST3413mortiedispersipercausebellicheanni1940_45+OCRottimizz.pdf.

Tominšek Rihtar, Tadeja. »Struktura žrtev na Primorskem med drugo svetovno vojno.« Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 2006.

Uršič, Irena, ur. Prekomorci. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Koper: Pokrajinski arhiv Koper, 2014.

Uršič, Irena. »Albin Žvab.« V: Pretrgane niti življenja – tkanje spomina, ur. Jože Dežman. Kranj: Gorenjski muzej, Trboje: Jagraf, 2017.

Objavljeno

2021-04-30

Številka

Rubrika

Razprave