Kratek obris razvoja Osvobodilne fronte in sedanja politična situacija v Sloveniji

Avtorji

  • Boris Kidrič

Ključne besede:

OF, Slovenija, zgodovina, Komunistična partija Slovenije - KPS, druga svetovna vojna, politične stranke, Društvo prijateljev Sovjetske zveze, Protiimperialistična fronta slovenskega naroda, okupacija, kolaboracija, partizani, SNOO, SNOS, AVNOJ

Prenosi

Objavljeno

1960-01-01

Številka

Rubrika

Razprave