Dalla guerra fascista al campo di sterminio della Risiera (Od fašistične vojne do uničevalnega taborišča v Rižarni) Friuli - Venezia Giulia 1940 - 1945

Avtorji

  • Nada Kobal

Ključne besede:

Ocene in poročila

Prenosi

Objavljeno

1974-01-08

Številka

Rubrika

Ocene in poročila