Slovensko korporativno sporočanje na družbenem omrežju Twitter

Korpusna analiza

Avtorji

  • Darja Fišer
  • Monika Kalin Golob

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.1.03

Ključne besede:

korporativno komuniciranje, družbena omrežja, Twitter, korpusna analiza

Povzetek

V prispevku predstavimo korpusno analizo korporativnega komuniciranja na družbenem omrežju Twitter, ki smo jo s kombinacijo besedilnih in metapodatkov izvedli na korpusu Janes-Tviti. Analizirali smo značilnosti korporativnih računov in dinamiko njihovih objav ter analizirali rabo novomedijskih elementov in uporabljenega jezika v korporativnih objavah. Na koncu smo proučili še ključne besede v korporativnih objavah. Izvedene analize so pokazale, da v primerjavi z zasebnimi računi v korporativnih tvitih izrazito prevladujejo standardne jezikovne prvine formalnega sporočanja, sicer redkejše neformalne in nestandardne izbire pa so uporabljene premišljeno glede na naslovnika sporočila in namen sporočanja. Prispevek dragocen tudi zato, ker demonstrira potencial korpusnih pristopov v komunikologiji, medijskih študijah in drugih sorodnih družboslovnih disciplinah, ki proučujejo jezikovno rabo.

Objavljeno

2019-06-07