Slovenska narodna sprava v ogledalu časopisja (1984-1997)

Avtorji

  • Janja Slabe

Ključne besede:

narodna sprava, Krivda in greh, slovenski časopisi, Spomenka Hribar

Povzetek

Prispevek analizira značilnosti pisanja o vprašanju narodne sprave v slovenskih časopisih v letih 1984-1997. Ker se je razprava razvnemala v valovih, je z analizo gibanja števila prispevkov po posameznih letih prikazano, kakšno je bilo to valovanje in kdaj je doseglo svoje vrhunce, z vsebinsko analizo pa, kakšna mnenjska klima je prevladovala v posameznih obdobjih in kako se je ta sčasoma spreminjala. Temu so dodani kratek opis pojma narodna sprava, kot siga je zamislila leta 1984 Spomenka Hribar, ter odgovori na vprašanja, kdo je v obravnavanem obdobju o tej tematiki najpogosteje pisal, kateri časopisi so objavili največ prispevkov o narodni spravi in kolikšen odstotek prispevkov so predstavljala pisma bralcev.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01