Brezposelnost in zaposlovanje na Slovenskem do druge svetovne vojne

Avtorji

  • Barbara Kresal

Ključne besede:

brezposelnost, zaposlovanje, borze dela, Državna posredovalnica za delo, podpore za brezposelne, socialno zavarovanje, delavska stanovanja

Povzetek

Avtorica obravnava pravne vidike zaposlovanja in brezposelnosti na slovenskem ozemlju od sredine 19. stoletja do začetka 2. svetovne vojne. V prispevku so prikazane glavne značilnosti brezposelnosti na slovenskem ozemlju in njeno gibanje, vzroki zanjo in pristopi k reševanju brezposelnosti v različnih obdobjih, predstavljena je ureditev zaposlovanja in glavne značilnosti trga dela na Slovenskem do druge svetovne vojne. Obsežnejša brezposelnost se je pri nas - kot v drugih evropskih državah - prvič pojavila po koncu prve svetovne vojne. Država se je zato začela aktivneje ukvarjati s tem vprašanjem. Sprejeti so bili pomembni predpisi, ki so pomenili osnovo za razvoj pravne ureditve skrbi za brezposelne in sistema zaposlovanja; že konec leta 1918 je bila v Sloveniji ustanovljena Državna posredovalnica za delo.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01