Razvoj in ureditev sodišč za reševanje socialnih sporov v prvi Jugoslaviji

Avtorji

  • Katarina Kresal Šoltes

Ključne besede:

socialna varnost, sodišča delavskega zavarovanja, socialno zavarovanje, socialna sodišča, pravica do sodnega varstva

Povzetek

Članek obravnava ustanovitev sodišč delavskega zavarovanja z vidika razvoja socialnega sodstva in procesnih standardov. Izhodišče je teza, da kolikor pomeni enega najvišjih procesnopravnih standardov varstva pravic prav pravica do sodnega varstva, je zato stopnjo razvoja prava socialne varnosti v določenem zgodovinskem obdobju mogoče ocenjevati tudi skozi razvoj določenih procesnopravnih standardov. Avtorica ocenjuje, da je vrednost tedanje pravne ureditve sodišč za delavsko zavarovanje predvsem v tem, da je uveljavila sodno naravo varstva pravic, v postopku polne jurisdikcije pred neodvisnim poklicnim sodnikom v kombinaciji z interesnimi laičnimi prisedniki, upoštevajoč med temeljnimi procesnimi načeli postopka predvsem tudi načelo tožniku - zavarovancu prijaznega postopka.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01