Rudarji rudnika Mežica in njihovo delo v obdobju 1918 do 1947

Avtorji

  • Karla Oder

Ključne besede:

Slovenija, Mežica, rudarstvo, rudarji, socialno vprašanje

Povzetek

Avtorica predstavlja na osnovi arhivskega gradiva in spominskih izjav, ki jih je pridobila s terenskim delom, življenje in delo rudarjev rudnika svinca v Mežici. Ta je pomenil za območje gornje Mežiške doline na Koroškem glavno gospodarsko dejavnost. Z rudarjenjem se je preživljalo okrog 70 % njenih prebivalcev in neposredno in posredno vplivala na stopnjo razvoja območja. Predstavlja način proizvodnje, rudarje, njihov delovni čas, skrb za njihovo zdravje in higieno, zavarovanje ter plačilo njihovega dela.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01