Ruski "mir", južnoslovanska zadruga in slovenski liberalci

Avtorji

  • Peter Vodopivec

Ključne besede:

liberalni kapitalizem, kmečka posest, dedovanje, ruski , južnoslovanska zadruga

Povzetek

Avtor članka predstavlja gledanja liberalneje usmerjenih predstavnikov mladoslovenskega tabora Ferda Kočevarja, Janka in Josipa Serneca, Josipa Vošnjaka in Antona Globočnika na vse težji položaj kmeta, na liberalni kapitalizem in z njim povezana socialna nasprotja v drugi polovici 19. stoletja. Vsi ti so idealizirali ruski in južnoslovanski kmečki kolektivizem in menili, da je nasprotja in napetosti, ki so jih povzročali moderna industrija, zahodni individualizem in moderna industrializacija mogoče razrešiti z utrjevanjem pripadnosti skupnosti, oblikovanjem zavesti o skupnih interesih in s podružbljenjem dela (J. Sernec). Za vse je značilno, da so se le deloma in v omejeni meri zavedali daljnosežnosti gospodarskih in družbenih sprememb, ki jih je v drugi polovici 19. stoletja doživljal evropski Zahod, in so želeli tradicionalno sestavo slovenske družbe usmeriti na pot modernizacije na čim manj konflikten način.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>