Promet in zaposleni v njem od 1869-1910 na slovenskem ozemlju

Avtorji

  • Jasna Fischer Fischer

Ključne besede:

Avstro-Ogrska, Slovenija, 19. stoletje, storitvene dejavnosti, cestni promet, železniški promet, pomorski promet, zaposlenost

Povzetek

Avtorica v članku prikazuje razvoj kopenskega in vodnega prometa na slovenskem ozemlju na podlagi uradnih statističnih podatkov o aktivnem prebivalstvu, zaposlenem v tej storitveni dejavnosti. Kratko oriše razvoj kopenskega (cestnega in železniškega) in vodnega (pomorskega) prometa ter infrastrukturnih dejavnosti pošte, telefona in telegrafa na slovenskem narodnostnem ozemlju po pokrajinah in okrajnih glavarstvih. S pomočjo tabel in grafikonov analizira gibanje zaposlenosti v omenjenih panogah v letih 1869-1910. Najpomembnejša ugotovitev, ki jo je avtorici omogočila analiza avstrijskih uradnih podatkov poklicne statistike, je, da je bil promet tista gospodarska dejavnost, v kateri je število aktivnega zaposlenega prebivalstva z redkimi izjemami raslo ne glede na gospodarska gibanja v drugih sektorjih gospodarstva, in ni poznala kriz in ne stagnacij.

Prenosi

Objavljeno

2006-02-01