O socialnih in gospodarskih nazorih nemškega meščanstva na Kranjskem od konca 60. do začetka 80. let 19. stoletja

Avtorji

  • Peter Vodopivec Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ključne besede:

19. stoletje, Kranjska, Nemci, nemško meščanstvo, gospodarska zgodovina, socialna zgodovina, liberalizem

Povzetek

Avtor na osnovi pisanja »Laibacher agbatta« in poročil o delu »Verfassungsverina« predstavlja socialne in gospodarske nazore kranjskega nemštva v obravnavanem obdobju. Pri tem opozarja, da so kranjski nemški prvaki v pogledih na socialno in gospodarsko politiko do srede sedemdesetih let zastopali izrazito liberalna stališča in začeli šele pod vtisom posledic gospodarske krize leta 1873 popuščati zahtevam po aktivnejšem poseganju v gospodarstvo in razreševanje socialnih nasprotij. Vprašanje pa je, če je lahko imela takšna politika podporo socialnega zaledja nemške stranke, saj je bilo med njenimi pripadniki tudi večje število proizvajalcev, ki so zavračali trgovino in tekmovanje.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>