Jugoslovansko zedinjenje in Slovenci v novembru leta 1918

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Jugoslovansko zedinjenje, Slovenci, 1918, Država SHS

Povzetek

V razpravi obravnava avtor položaj in razvoj slovenskega naroda v Državi SHS, samostojni državni skupnosti habsburških Jugoslovanov, ki je obstajala od 29. oktobra 1918 do 1. decembra 1918, ko sta se Država SHS in Kraljevina Srbija združili v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ugotavlja, da so Slovenci v Državi SHS samostojno odločali o vseh vprašanjih, ki pogojujejo neodvisnost samosvoje, nacionalne družbene enote in tako v tem času udejanili slovensko suverenost na vseh vitalnih področjih nacionalnega življenja - torej tako na političnem področju, kot tudi na družbenem, gospodarskem in kulturnem.

Prenosi

Objavljeno

1988-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>