Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 — Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945. Zbral in uredil Tone Ferenc. Maribor, Založba Obzorja 1980, 714 strani.

  • Karl Stuhlpfarrer
Published
1981-01-01
Section
Reviews and Reports