Koroški Slovenci v drugi avstrijski republiki (1945-1976)

Avtorji

  • Dušan Nećak
  • Tone Zorn

Ključne besede:

Koroška, koroški Slovenci, avstrijska državna pogodba, 1945-1976, povojno obdobje, sedmojulijska zakonodaja, politična zgodovina

Povzetek

Avtorja sta v razpravi pokazala politični razvoj koroških Slovencev v času od konca druge svetovne vojne do sprejetja tako imenovane sedmojulijske zakonodaje leta 1976. V prvem delu, ki sega do leta 1955 obravnavata razvoj politične diferenciacije koroških Slovencev, v drugem delu pa boj za uresničenje določil člena 7 Pogodbe o Avstriji.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>