Federalizem v ustavnem sistemu nove Jugoslavije

(Enakopravnost narodov in narodnosti v federaciji)

Avtorji

  • Ivan Kristan

Ključne besede:

Jugoslavija, federalizem, AVNOJ, ustava, SFRJ

Povzetek

Avtor analizira ureditev federativnih odnosov v ustavnem sistemu nove Jugoslavije od narodnoosvobodilnega boja v letih 1941-1945 do sedanje ustavne ureditve na podlagi ustave SFRJ leta 1974. Poudarja kontinuiteto federativnih načel od II. zasedanja AVNOJ leta 1943 v Jajcu dalje in ocenjuje ureditev posameznih obdobij.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave