O političnih programih slovenske kontrarevolucije 1941-1945

Avtorji

  • Boris Mlakar

Ključne besede:

druga svetovna vojna, kolaboracija, politični programi, Leon Rupnik, katoliški tabor, liberalni tabor, Straža, srednja Evropa, Nemčija

Povzetek

Avtor na podlagi arhivskih virov na kratko prikazuje načrte vodstva slovenskih protirevolucionarnih skupin, ki so ilegalno ali le posredno sodelovale z okupatorjem, a ob tem pretežno pričakovale zmago zahodnih zaveznikov. Tako klerikalci kot liberalci so bili za obnovitev kraljevine Jugoslavije, vendar federativno urejene. Nekatere disidentske skupine, predvsem klerikalna »Straža«, so bile proti Jugoslaviji ter so zahtevale ustvaritev srednjeevropske države, vendar brez Nemcev, v kateri bi prevladoval katolicizem, država pa bi bila urejena v smislu korporativizma. Kolaboracionisti na čelu z generalom Rupnikom so upali na formiranje avtonomne Slovenije v okviru velike Nemčije.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave