Nacionalno vprašanje v odnosih med slovenskim in italijanskim osvobodilnim gibanjem

Avtorji

  • Tone Ferenc

Ključne besede:

druga svetovna vojna, NOB, Italija, Slovenija, partizani, nacionalno vprašanje, Komunistična partija Italije, Komunistična partija Slovenije

Povzetek

Referat je na podlagi literature in pregleda arhivskega gradiva kratek oris reševanja nacionalnega vprašanja med slovenskim in italijanskim osvobodilnim gibanjem med drugo svetovno vojno. Tema je bila v slovenski in italijanski literaturi že nekajkrat obravnavana, vendar še ni izčrpnejše in celovitejše monografije, ki bi po objektivnem pristopu upoštevala vse ohranjeno gradivo.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave