Povezava nacionalnega in socialnega v dokumentih pokrajinskih konferenc komunistlce partije v Sloveniji med leti 1920-1941

Avtorji

  • France Filipič

Ključne besede:

Komunistična partija Slovenije, družbena vprašanja, Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina SHS, 1920-1941, komunisti, nacionalno vprašanje, socialno vprašanje, pokrajinske konference

Povzetek

Razprava sledi težnjam in prizadevanjem slovenskih komunistov v obravnavi aktualnih družbenih vprašanj, posebej o povezavi nacionalnega in socialnega v dokumentih 22 pokrajinskih konferenc slovenskih komunistov v času od 1920 do 1941.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave