Irredentist Actions of the Slovenian Organization of Yugoslav Nationalists (ORJUNA) in Italy and Austria (1922-1930)

Authors

  • Vasilije Dragosavljević Istorijski institut Beograd

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.3.02

Keywords:

Fantovska zveza, Marko Kranjec, Organisation of Yugoslav Nationalists, Trieste, Istria, Carinthia, ORJUNAVIT Slovenia

Abstract

This paper aims to examine and analyse the documentation available in the Slovenian Historical Archives and the Croatian State Archives as well as the strategic plans and projects described on the pages of the ORJUNA printed pamphlets and bulletins in order to determine the ideological tenets that formed the basis of the foreign policy as conceived by the Organisation of Yugoslav Nationalists (the ORJUNA). The focus of this paper will be on the irredentist actions taken by the Slovenian branch of the ORJUNA, carried out in the territories of Italy (Trieste, Gorizia, and Istria) and Austria (Carinthia). Special attention will be paid to the ORJUNAVIT (Organisation of Yugoslav Nationalists in Italy) and Fantovska zveza (Slovenian Boys Union) organisations, which were effectively the instruments of the ORJUNA, carrying out its activities in the territories of Italy and Austria. The expansionist ideas that were part of the ORJUNA ideological constructs and their implementation, as manifested through irredentist actions carried out in the territory of Yugoslavia’s neighbouring countries, were firmly rooted in the fundamental ideological foundations of this movement and the specific historical circumstances in which it emerged. The ORJUNA ideologists presented their expansionist agenda to create a Greater Yugoslavia, extending over a vast territory from Varna to Trieste and from Szeged to Thessaloniki, as the ultimate result of the struggle to create a unified and all-encompassing ethnic body of South Slavs. Guided by the imperative of preserving the ethnic identity of the Slovenian population in the provinces bordering on Italy and Austria, the ORJUNA leadership promoted the systematic use of organised violence as the basic tool in the struggle to achieve its goals. Due to the restrained and legitimately-oriented official foreign policy of the Yugoslav governments, as well as in light of the armed resistance of the Italian and Austrian official security forces and paramilitaries, the leadership of the ORJUNA failed to achieve its foreign-political goals through the use of terror. On the other hand, the expansionist ideas that were one of the essential tenets of the ORJUNA’s ideology remained a part of the ideological concepts embraced by all far-right movements for the Yugoslav integralism in the interwar period, which, with slight modifications, adopted the ideological constructs advocated by the ORJUNA.

References

Bartulović, Niko. Od revolucionarne omladine do ORJUNE: Istorijat jugoslovenskog omladinskog pokreta. Split: ORJUNA, 1925.

Bosworth, J.R.B. Mussolini’s Italy: Life under the Dictatorship 19151945. London: Penguin Books, 2006.

Čop, Robert. "ORJUNA prototip političke organizacije." Graduation thesis defended at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana, 2006.

Djordjević, Mladen. “Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA).” NSPM, Vol. XII, No. 1-4 (2006).

Ekmečić, Milorad. Stvaranje Jugoslavije 1790-1918 II. Belgrade: Prosveta, 1989.

Ferenc, Tone, Kacin-Wohinz, Milica in Tone Zorn. Slovenci v zamejstvu: Pregled zgodovine 1918-1945. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974.

Filipič, France. „Nekaterne značilnosti delavskega revolucionarnega gibanja v Mariboru in njegovem zaleđu v letih 1921–1925.“ Revolucionarno delavsko gibanje v Sloveniji v letih 1921-1924: Referati z znanstvenega posvetovanja v Ljubljani 6. in 7. junija 1974, 151-173. Ljubljana, 1975.

Gligorijević, Branislav. „Organizacija jugoslovenskih nacionalista (Orjuna).“ Istorija XX veka: zbornik radova (1962).

Gligorijević, Branislav. „Politički pokreti i grupe sa nacionalsocijalističkom ideologijom i njihova fuzija u Ljotićevom Zboru.“ Istorijski glasnik, No. 4 (1965).

Gligorijević, Branislav. Kralj Aleksandar Karadjordjević: Srpsko-hrvatski spor. Belgrade: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 2002.

Grisogono, Prvislav. Savremena nacionalna pitanja. Split: ORJUNA, 1923.

Kacin-Wohinz, Milica. Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev v letih 1921-1928 II. Koper: Lipa; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1977.

Kacin-Wohinz, Milica. „Slovenci i Hrvati pod fašističkom Italijom.“Jugoslovenski istorijski časopis, No. 3 (1987).

Kacin-Wohinz, Milica. Prvi antifašizem v Evropi. Koper: Lipa, 1990.

Mlakar, Boris. „Radical Nationalism and Fascist Elements in Political Movements in Slovenia Between the Two World Wars.“ Slovene studies, No. 1 (2009).

Mlakar, Boris. „Zaton Organizacije jugoslovanskih nacionalistov - Orjune pod budnim očesom italjanskih fašističnih oblasti.“ Prispevki za novejšo zgodovino, No. 2

Payne, Stanley G. A History of Fascism 1914-1945. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2003.

Perovšek, Jurij. V zaželjeni deželi: slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918-1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009.

Vodušek Starič, Jerca. Slovenski špijoni in SOE 1936-1942. Ljubljana: samozal., 2002.

Published

2019-12-02

Issue

Section

Articles