O gospodarskih in družbenih pogledih V. F. Kluna

(In prvem obširnejšem zapisu o utopičnem socializmu v kranjskem časopisju)

Avtorji

  • Peter Vodopivec

Ključne besede:

Vinko Fereri Klun, Kranjska, 19. stoletje, spisi, gospodarstvo, meščanstvo, utopični socializem

Povzetek

Članek poizkuša predstaviti gospodarske in socialne nazore Vinka Fererija Kluna, vsestranskega, publicistično dejavnega kranjskega izobraženca, ki je do leta 1867 deloval v slovenskem taboru, nato pa prestopil na nemško stran. Pisec opozarja predvsem na njegove spise, ki vidijo bodočnost kranjskega gospodarstva v industrializaciji in intenzivnejši usmeritvi avstrijske trgovine v Sredozemlje in Levanto. Klun pri tem naglasa pomembno zgodovinsko vlogo meščanstva in gospodarskega ter znanstvenega napredka. Hkrati je V. F. Klun že leta 1850 objavil vrsto člankov v Laibacher Zeitung, ki kot prvi na Kranjskem obširneje predstavljajo nazore francoskih socialistov.

Prenosi

Objavljeno

1983-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>