Silvo Grgič, Zločini okupatorjevih sodelavcev. 1. knjiga, Izven boja pobiti in na druge načine umorjeni, ranjeni in ujeti slovenski partizani

Avtorji

  • Damijan Guštin Inštitut za novejšo zgodovino

Prenosi

Objavljeno

1995-01-01

Številka

Rubrika

Ocene in poročila