Stenografski zapisnik seje Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenije, ki je bila dne 13. novembra 1950 v Ljubljani

  • Jera Vodušek Starič
Published
1985-01-01
Section
Historical documentation