Oblikovanje slovenske nacionalne države leta 1918

Avtorji

  • Jurij Perovšek

Ključne besede:

Država SHS, Slovenci, državnost, federacija, konfederacija, Zedinjena Slovenija

Povzetek

V razpravi avtor razčlenjuje na kakšen način se je v Državi SHS, ki je obstajala od 29. oktobra do 1. decembra 1918, izražala slovenska državnost, ki so ji dali Slovenci osnovo z odcepitvijo od avstro-ogrske monarhije. Avtor pojasni, da se je izražala s prepletanjem federativnih in konfederativnih prvin državne ureditve in ugotovi, da se je iz prepletanja le-teh glede na dejansko stanje, oblikovala znotraj Države SHS tudi slovenska nacionalna država. Opozarja še, da je oblikovanje slovenske nacionalne države znotraj Države SHS predstavljajo tudi prvo stvarno obliko uresničenja programa Zedinjene Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

1985-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>