Dravska banovina u Aprilskom ratu 1941. godine

Avtorji

  • Marko Bogdan Miletić Serbian

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.2.03

Povzetek

Prostor Dravske banovine u Aprilskom ratu do sada nije bio predmet posebnog istraživanja. Zbog toga smo se odlučili da na osnovu neobjavljenih izvora pohranjenih u Vojnom arhivu Ministarstva odbrane Republike Srbije u Beogradu, objavljenih izvora, relevantne memoarske i istoriografske literature pokušamo da odgovorimo na niz pitanja: Kakav je bio strategijski položaj Dravske banovine, kakve su ratne pripreme izvršene na tom prostoru, kako su tekle ratne operacije i kakvo je bilo delovanje civilnih (banskih) vlasti u toku rata?

Objavljeno

2018-10-08

Številka

Rubrika

Razprave