Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji

Avtorji

  • Janko Prunk

Ključne besede:

Anton Korošec, avtonomno slovenstvo, katolicizem, krščanskosocialna organizacija, katoliška politična stranka

Povzetek

Avtor pregledno analizira posamezne segmente političnega profila dr. Antona Korošca, vodilnega slovenskega politika v Jugoslaviji v letih 1918-1940 (avtonomno slovenstvo, katolicizem, krščanskosocialna organizacija, katoliška politična stranka). Zavzemal se je za nacionalno avtonomijo Slovencev znotraj jugoslovanske države, katere koristi so mu bile primarne. Kot pragmatičen politik in mojster parlamentarne taktike je sodeloval v mnogih jugoslovanskih vladah. V versko heterogeni državi je mogel svoja in strankina svetovnonazorska načela uveljavljati v državni politiki le omejeno.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01